Image default

Các trường xét tuyển học bạ ngành Sư phạm tiểu học

Các trường xét tuyển học bạ ngành Sư phạm tiểu học

Kể từ tháng 3, nhiều trường đại học bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển học bạ. Thí sinh mong muốn xét tuyển theo phương thức này có thể nộp hồ sơ ngay từ bây giờ.

Học viện Nông nghiệp Nước Ta, Trường ĐH Điện lực, Trường ĐH Công nghệ TP Hồ Chí Minh, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Thành Phố Hồ Chí Minh, Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP Hồ Chí Minh, Trường ĐH Ngân hàng TP Hồ Chí Minh, … đã mở màn nhận hồ sơ xét tuyển học bạ. Cách thức xét tuyển, thời hạn nhận hồ sơ xét tuyển học bạ của các trường đơn cử như sau :

STT

Tên trường

Cách thức xét tuyển

Thời gian nhận hồ sơ

1

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Thí sinh cần có tổng điểm trung bình cả năm lớp 11 ( so với đợt xét tuyển 1 ) hoặc lớp 12 ( so với các đợt xét tuyển sau ) theo thang điểm 10 của 3 môn theo tổng hợp xét tuyển, cộng điểm ưu tiên ( nếu có ) đạt từ 20 điểm trở lên. Thí sinh ĐK xét tuyển theo nhóm ngành với tối đa 2 nguyện vọng. Thí sinh trúng tuyển NV1 sẽ không được xét tuyển NV2. Thí sinh không trúng tuyển vào NV2 đã ĐK thì liên tục được xét tuyển vào các nhóm ngành khác khi còn chỉ tiêu. Đợt 1 : từ 1/3 – 29/4 Thông báo tác dụng xét tuyển vào 4/5. Đợt 2 : từ 5/5 – 15/6 Thông báo tác dụng xét tuyển vào 20/6
2

Trường ĐH Sư phạm Hà Nội

Đối với các ngành huấn luyện và đào tạo giáo viên : Thí sinh là học viên tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 có hạnh kiểm tổng thể các học kỳ ở bậc trung học phổ thông đạt loại tốt và học lực 3 năm đạt từ giỏi trở lên. Đối với các ngành khác ( ngoài sư phạm ) : Thí sinh là học viên tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 có hạnh kiểm tổng thể các học kỳ và học lực 3 năm ở bậc trung học phổ thông đạt từ khá trở lên. Trường xét tổng điểm trung bình các năm lớp 10, 11, 12 của môn học hoặc tổng hợp các môn học theo pháp luật của mỗi ngành. Từ 1/6 – 5/7 Công bố hiệu quả trước ngày 25/7
3

Trường ĐH Điện lực

Thí sinh cần có điểm xét tuyển trong tổng hợp xét tuyển không thấp hơn 18 điểm. Điểm xét tuyển là điểm trung bình học tập các môn thuộc các tổng hợp xét tuyển ( theo ngành ) của năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12. Đợt 1 : từ 15/2 – 20/6 Đợt bổ trợ : Thông báo sau khi có tác dụng xét tuyển đợt 1
4

Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội

Xét tuyển dựa trên tác dụng học tập ở bậc học trung học phổ thông ( học bạ ) với tổng chỉ tiêu dự kiến khoảng chừng 15 %.
5

Trường ĐH Thương mại

Xét tuyển dựa trên tác dụng học bạ so với thí sinh là học viên các trường trung học phổ thông chuyên toàn nước hoặc học viên các trường trung học phổ thông trọng điểm vương quốc
6

Trường ĐH Thủy lợi

Xét tuyển dựa vào tổng điểm trung bình 3 năm các môn trong tổng hợp xét tuyển.
7

Trường ĐH Luật Hà Nội

Xét tuyển 50 % chỉ tiêu theo hiệu quả học tập loại Giỏi của 5 học kỳ bậc THPT. Ưu tiên học viên các trường trung học phổ thông chuyên / năng khiếu sở trường vương quốc / cấp tỉnh, trường trọng điểm vương quốc chất lượng cao ( dự kiến sẽ cộng thêm 1 – 1,5 điểm vào tổng điểm xét tuyển ).
8

Học viện Chính sách và Phát triển

Xét tuyển thí sinh học tại các trường trung học phổ thông chuyên, có điểm trung bình chung học tập lớp 12 đạt từ 7,5 trở lên. Ngoài ra, xét tuyển thí sinh có điểm trung bình cộng tổng kết năm của 3 môn lớp 12 thuộc tổng hợp xét tuyển đạt từ 7,5 trở lên, riêng ngành Quản lí Nhà nước đạt từ 7 điểm trở lên.
9

Trường ĐH Công nghệ Giao thông Vận tải

Thí sinh cần có tổng điểm của tổng hợp xét tuyển môn học cả năm lớp 12 đạt từ 18 trở lên. Trường xét tuyển điểm lấy từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu. Nếu nhiều hồ sơ có điểm xét tuyển bằng nhau thì lấy điểm môn Toán làm tiêu chuẩn phụ xét từ cao xuống thấp. Đợt 1 : từ 15/3 – 20/7 Đợt bổ trợ ( nếu có ) : sau khi kết thúc đợt 1
10

Trường ĐH Ngoại thương

Trường sẽ xét tuyển học bạ dành cho 3 nhóm đối tượng người tiêu dùng : ( 1 ) thí sinh tham gia thi học viên giỏi, khoa học kỹ thuật vương quốc ; ( 2 ) thí sinh đạt giải ( Nhất, Nhì, Ba ) học viên giỏi cấp tỉnh / thành phố lớp 11 hoặc lớp 12 ; ( 3 ) thí sinh thuộc hệ chuyên của trường trung học phổ thông trọng điểm vương quốc / trung học phổ thông chuyên.
11

Trường ĐH Công nghiệp Dệt may Hà Nội

Thí sinh hoàn toàn có thể xét tuyển điểm học bạ lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 theo tổng hợp các môn ĐK hoặc điểm học bạ lớp 12 theo tổng hợp các môn ĐK. Đợt 1 : trước 31/3 Đợt 2 : 1/4 – 31/5 Đợt 3 : 1/6 – 30/6

Đợt 4: 1/7 – 31/7

Đợt 5 : 1/8 – 31/8 Đợt 6 : 1/9 – 31/10

12

Trường ĐH Y tế Công cộng

Xét tuyển dựa vào vào tác dụng học tập trung học phổ thông
13

Trường ĐH Công nghệ TP.HCM

Thí sinh cần có tổng điểm trung bình 3 học kỳ xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên nếu chọn phương pháp xét tuyển học bạ 3 học kỳ ( học kỳ 1 lớp 12 và học kỳ 1, 2 lớp 11 ) hoặc tổng điểm trung bình năm lớp 12 của 3 môn trong tổng hợp xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên ( nếu chọn xét tuyển học bạ lớp 12 theo tổng hợp 3 môn ). Từ 15/2 đến 15/9
14

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

Xét tuyển dựa vào điểm trung bình học bạ 5 học kỳ ( trừ học kỳ 2 lớp 12 ) của từng môn theo tổng hợp từ 6 trở lên với học viên trung học phổ thông chuyên ; 6,5 trở lên với học viên THPT top 200 ; 7 trở lên với học viên các trường trung học phổ thông còn lại. Từ 1/3 – 6/6 Công bố tác dụng vào ngày 30/6
15

Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM

Thí sinh cần có điểm trung bình của tổng hợp môn xét tuyển, ứng với từng ngành xét tuyển của 3 năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt từ 18 điểm trở lên. Ngoài ra, trường cũng xét tuyển tổng điểm lớp 12 theo tổng hợp môn xét tuyển, ứng với từng ngành xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên. Phương án 1 : từ 1/1 – 1/5 Phương án 2 : từ 1/5 – 15/6
16

Trường ĐH Kinh tế Tài chính TP.HCM

Trường xét học bạ lớp 12 theo tổng hợp 3 môn từ 18 điểm trở lên. Ngoài ra, trường cũng xét tuyển học bạ 3 học kỳ ( gồm học kỳ 1, 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 ) đạt từ 18 điểm trở lên. Đợt 1 : từ 15/2 – 31/3 Đợt bổ trợ ( nếu có ) : sau khi kết thúc đợt 1
17

Trường Kinh tế TP.HCM

Xét tuyển thí sinh có điểm trung bình học tập các môn thuộc các tổng hợp xét tuyển năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 từ 6,5 điểm. Từ 15/3 – 29/4
18

Trường ĐH Nông lâm TP.HCM

Xét tuyển dựa trên điểm trung bình 5 học kỳ lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12. Điểm trung bình của mỗi môn trong tổng hợp môn xét tuyển phải đạt từ 6 điểm trở lên. Đợt 1 : từ 14/2 – 13/5 Đợt 2 : sau khi có tác dụng thi tốt nghiệp trung học phổ thông
19

Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM

Xét tuyển theo điểm trung bình học tập học kỳ 1, học kỳ 2 năm lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12. Ngoài ra, ở phương pháp này, thí sinh sẽ tham gia phỏng vấn trực tiếp ( bằng tiếng Anh và tiếng Việt ) với Hội đồng tuyển sinh. 8 đợt kể từ 1/3
20

Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM

Trường xét tuyển dựa trên hiệu quả học tập trung học phổ thông năm lớp 12 ( các môn có trong tổng hợp xét tuyển của ngành xét tuyển tương ứng ). Ngưỡng nhận hồ sơ là tổng điểm 3 môn trong tổng hợp xét tuyển tối thiểu 21. Riêng ngành Dược học, ngưỡng nhận hồ sơ là tổng điểm 3 môn trong tổng hợp xét tuyển tối thiểu là 24. Từ 15/4 – 15/7
21

Trường ĐH Tài chính – Marketing

Xét tuyển học viên tốt nghiệp trung học phổ thông các năm 2022, 2021, 2020 có tổng điểm trung bình các môn trong tổng hợp xét tuyển của năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 năm lớp 12 đạt từ 18 điểm trở lên.
22

Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP.HCM

Thí sinh cần có điểm trung bình của tổng hợp môn xét tuyển, ứng với từng ngành xét tuyển của 3 năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt từ 18 điểm trở lên.
23

Trường ĐH Ngoại ngữ – Tin học TP. HCM

Thí sinh cần có điểm trung bình của tổng hợp môn xét tuyển, ứng với từng ngành xét tuyển của 3 năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt từ 18 điểm trở lên. Ngoài ra, trường cũng xét tuyển tổng điểm lớp 12 theo tổng hợp môn xét tuyển, ứng với từng ngành xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên. 6 đợt, đợt 1 từ 1/3

Thúy Nga

Có khoảng hơn 10 phương thức xét tuyển đã được các trường đại học công bố cho mùa tuyển sinh năm 2022. Phương thức ngày càng đa dạng, song cũng vì vậy, thí sinh nếu không biết cách lọc thông tin sẽ dễ rơi vào cảnh rối như tơ vò.

Xem thêm: 150 Đề Tài Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Giáo Dục Mới Nhất 2020

Các trường ĐH ngày càng phong phú phương pháp tuyển sinh, giảm phụ thuộc vào vào điểm thi tốt nghiệp THPT. Có khoảng chừng 10 phương pháp xét tuyển đã được các trường công bố trong mùa tuyển sinh năm nay.

Xem thêm: Tổng quan ngành Thương mại Điện tử | Ecommerce (TMĐT)

Related posts

Ngành Sư phạm thi khối nào? Thông tin khối học ngành Sư phạm

khoigiaoduc

Ngành giáo dục thể chất: Học gì, học ở đâu và cơ hội nghề nghiệp

khoigiaoduc

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh – Wikipedia tiếng Việt

khoigiaoduc

Leave a Comment