Image default

Tổng quan về ngành Giáo dục mầm non

TỔNG QUAN VỀ NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON

1/ THỰC TẾ KHÁCH QUAN

Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những TT kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống, giáo dục của cả nước, và là nơi có tỷ lệ dân số cao nhất nước. Do vậy mạng lưới giáo dục thành phố ngày càng tăng trưởng, đặc biệt quan trọng là những mạng lưới hệ thống trường mầm non đạt chuẩn .

Một điều dễ nhận thấy là những năm gần đây, chỉ tiêu tuyển dụng giáo viên mầm non tăng vọt theo từng năm. Xuất phát từ nhu cầu gửi con em để đi làm, hoặc muốn giáo dục tính tự lập cũng như kiến thức ngay từ nhỏ và chuẩn bị tâm lý cho trẻ trước khi bước vào lớp 1, mà các cơ sở mầm non công lập hay tư thục được thành lập cũng nhiều hơn.

Trong khi đó giáo viên mầm non có trình độ cao đẳng ra trường hàng năm vẫn “cung không đủ cầu”. Chính vì vậy nhiều bạn trẻ hiện nay đã lựa chọn học ngành Giáo dục Mầm non để xây dựng nghề nghiệp trong tương lai của mình.

2/ MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Mục tiêu chung:

Chương trình giáo dục đại học trình độ Cao đẳng ngành Giáo dục mầm non nhằm mục đích huấn luyện và đào tạo giáo viên mầm non phân phối nhu yếu thay đổi Giáo dục mầm non trong thời kỳ công nghiệp hóa, văn minh hóa quốc gia.

GVMN được giảng dạy có đủ phẩm chất, năng lượng và sức khỏe thể chất để bảo vệ triển khai tốt chương trình Giáo dục mầm non, có tư duy giáo dục tân tiến phân phối sự tăng trưởng của Giáo dục mầm non trong điều kiện kèm theo nền kinh tế tri thức ; có kiến thức và kỹ năng nghiên cứu và điều tra, ứng dụng và tăng trưởng chương trình Giáo dục mầm non tương thích với thực tiễn và có khả năng học tiếp ở những bậc học cao hơn .

2.2. Mục tiêu cụ thể

GVMN trình độ cao đẳng sư phạm phải đạt được những nhu yếu cơ bản sau :

a) Về phẩm chất:

– Phẩm chất chính trị :
+ Yêu nước, trung thành với chủ với Tổ quốc. Là công dân tốt trong hội đồng. Nghiêm chỉnh chấp hành đường lối của Đảng, chủ trương, pháp lý của Nhà nước. Biết vận dụng phát minh sáng tạo đường lối giáo dục của Đảng và Nhà nước vào việc chăm nom và giáo dục trẻ nhỏ .

– Phẩm chất nghề nghiệp :
+ Yêu nghề, mê hồn, tận tụy với việc làm. Yêu trẻ, tôn trọng và có niềm tin nghĩa vụ và trách nhiệm cao với trẻ .

+ Có lối sống lành mạnh, trung thực, giản dị và đơn giản, nêu gương tốt cho trẻ .

+ Có văn hoá tiếp xúc. Đoàn kết, nhã nhặn học hỏi, sẵn sàng chuẩn bị trợ giúp đồng nghiệp trong trình độ. Quan hệ tốt với cha mẹ trẻ và hội đồng, có ý thức hoạt động hội đồng và cha mẹ trẻ tham gia thiết kế xây dựng nhà trường, giáo dục trẻ, triển khai xã hội hóa giáo dục .

+ Có năng lực liên tục học lên những chương trình giảng dạy cao hơn hoặc hoàn toàn có thể tuyển chọn, tu dưỡng vào những vị trí quản trị .

+ Có ý thức rèn luyện để hoàn thành xong bản thân, tu dưỡng nâng cao trình độ trình độ nhiệm vụ, thích ứng nhanh trước những đổi khác của xã hội và của ngành Giáo dục mầm non .

b) Về kiến thức:

– Hiểu biết về kỹ năng và kiến thức giáo dục đại cương để vận dụng một cách phát minh sáng tạo vào thực tiễn Giáo dục mầm non .

– Nắm vững mạng lưới hệ thống kỹ năng và kiến thức khoa học Giáo dục mầm non ở trình độ cao đẳng để thực thi tốt công tác làm việc trình độ .

– Hiểu biết rất đầy đủ về tiềm năng, nội dung chương trình Giáo dục mầm non, chiêu thức tổ chức triển khai, nhìn nhận những hoạt động giải trí giáo dục và sự tăng trưởng của trẻ nhỏ ở những cơ sở Giáo dục mầm non .

– Vận dụng có hiệu suất cao kỹ năng và kiến thức khoa học Giáo dục mầm non vào việc tổ chức triển khai và nhìn nhận những hoạt động giải trí giáo dục trẻ những đối tượng người dùng khác nhau gồm có cả trẻ dân tộc thiểu số, trẻ có nhu yếu đặc biệt quan trọng ở tổng thể những nhóm tuổi, những mô hình trường, lớp mầm non .

c) Về kỹ năng:

GVMN trình độ cao đẳng cần có những kiến thức và kỹ năng cơ bản sau :

– Giao tiếp với trẻ ; tạo những điều kiện kèm theo thuận tiện nhất cho sự tăng trưởng và học tập của trẻ .

– Quan sát, tìm hiểu và nhìn nhận mức độ tăng trưởng của trẻ .

– Lập kế hoạch định hư ­ ớng tăng trưởng và giáo dục trẻ tương thích với nhu yếu của từng độ tuổi, từng cá thể và điều kiện kèm theo trong thực tiễn .

– Tổ chức, thực thi kế hoạch giáo dục một cách khoa học ( phong cách thiết kế những hoạt động giải trí giáo dục, kiến thiết xây dựng môi trường tự nhiên giáo dục, lựa chọn và sử dụng hài hòa và hợp lý những học liệu, giải pháp giáo dục – dạy học theo hướng phát huy tính tích cực của trẻ) .

– Đánh giá hiệu quả và điều chỉnh kế hoạch giáo dục.

– Quản lý nhóm, lớp .

– Hợp tác và tiếp xúc với đồng nghiệp, mái ấm gia đình và hội đồng trong hoạt động giải trí giáo dục .

– Tuyên truyền khoa học giáo dục, hoạt động xã hội hoá Giáo dục mầm non .

– Theo dõi, xử lí kịp thời những thông tin về ngành học .

– Phân tích và nhìn nhận hiệu suất cao việc làm của đồng nghiệp và bản thân .

d) Về thái độ:

Trên cơ sở có kỹ năng và kiến thức trình độ và kỹ năng và kiến thức sư phạm, sinh viên tin yêu vào năng lượng trình độ của bản thân, có thái độ tốt với trẻ và nghề GVMN. Có ý thức vận dụng phát minh sáng tạo những kỹ năng và kiến thức và kỹ năng và kiến thức được giảng dạy để triển khai tốt trách nhiệm được giao, góp thêm phần nâng cao chất lượng Giáo dục mầm non .

TRIỂN VỌNG NGHỀ NGHIỆP

Chương trình Giáo dục Mầm non hệ Cao đẳng chính quy giảng dạy giáo viên mầm non có kiến thức và kỹ năng, năng lượng, phẩm chất, sức khỏe thể chất … phân phối nhu yếu thay đổi Giáo dục Mầm non tương thích với thực tiễn trong thời kỳ thay đổi, cho bạn lợi thế khi kiến thiết xây dựng sự nghiệp với nhiều hướng đi khác nhau như :

– Chăm sóc giáo dục trẻ ở những trường mầm non công lập hay tư thục .

– Làm giáo viên tự do giảng dạy tại nhà học viên, hoặc có đủ điều kiện kèm theo về kinh tế tài chính và kinh nghiệm tay nghề hoàn toàn có thể tự mở nhóm trẻ, trường học .

– Làm cán bộ trong mạng lưới hệ thống giáo dục quản trị nhà nước ;

– Tham gia điều tra và nghiên cứu tại những viện điều tra và nghiên cứu giáo dục ;

– Làm việc tại những tổ chức triển khai giáo dục phi chính phủ .

Related posts

Nhiệm vụ và vai trò của giáo dục tiểu học việt nam là gì?

khoigiaoduc

Học trung cấp sư phạm mầm non online từ xa

khoigiaoduc

Học Sư phạm mầm non Tiếng Anh có gì mới trong năm 2022

khoigiaoduc

Leave a Comment