Image default

Ngành Quản lý giáo dục là gì? Top 4 trường đào tạo uy tín chất lượng

Ngành Quản lý giáo dục góp tạo nên một nền giáo dục chuyên nghiệp, đòng thời giúp chúng ta phát triển đất nước ngày một lớn hơn. Vì vậy, ngành quản lý giáo dục sẽ có những thông tin sau đây:

Xem thêm: Ngôn ngữ anh văn bằng 2 hệ vừa học vừa làm 2021

Ngành Quản lý giáo dục là gì?

Ngành Quản lý giáo dục là gì?

Quản lý giáo dục (TA là Educational Mangement)

 • Là hệ thống những tác động có ý thức, phù hợp quy tắc của chủ thể quản lý ở các cấp khác nhau đến mọi khâu của hệ thống nhằm đảm bảo sự vận hành bình thường của các cơ quan trong hệ thống giáo dục, đảm bảo cho sự phát triển và mở rộng hệ thống về mọi mặt số lượng và chất lượng.
 • Trong quản lý giáo dục, chủ thể quản lý ở các cấp chính là những bộ máy quản lý về giáo dục từ CS Trung ương đến CS địa phương, với đối tượng quản lý chính là nguồn nhân lực, cơ sở vật chất về kỹ thuật và các hoạt động chức năng của GDĐT.
 • Theo học ngành Quản lý giáo dục, sinh viên sẽ được trang bị các kiến thức cơ bản về quản lí giáo dục và kỹ năng thực hành quản lý lĩnh vực giáo dục, nghiên cứu, ứng dụng ngành khoa học và các hoạt động của nhà trường và các cơ quan QLGD các cấp trong và ngoài hệ thống quốc dân.

Chương trình đào tạo ngành Quản lý giáo dục

Dưới đây là tìm hiểu thêm bảng chương trình huấn luyện và đào tạo của ngành :

A. MÔN HỌC BẮT BUỘC

A1. Khối kiến thức cốt lõi của khoa học xã hội và nhân văn A2. Khối kiến thức cơ sở ngành và liên ngành của khoa học giáo dục
1. Môn học : Cơ sở văn hóa Việt Nam 1. Môn học : Cơ sở pháp lý trong hoạt động giải trí giáo dục
2. Môn học : Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam 2. Môn học : Đại cương Khoa học quản lý
3. Môn học : Lịch sử văn minh thế giới 3. Môn học : Giáo dục học đại cương
4. Môn học : Pháp luật đại cương 4. Môn học : Lịch sử giáo dục
5. Môn học : Đại cương Khoa học nhận thức 5. Môn học : Lý luận dạy học
6. Môn học : Phương pháp học đại học 6. Môn học : Lý luận giáo dục
7. Môn học : Những nguyên lý CB của CN Marc – Lennin 1 7. Môn học : Nhập môn kinh tế học giáo dục
8. Môn học : Những nguyên lý CB của CN Marc – Lennin 2, 3 8. Môn học : Phương pháp nghiên cứu và điều tra khoa học giáo dục
9. Môn học : Tư duy  hiệu quả 9. Môn học : Tâm lý học đại cương
10. Môn học : Tư tưởng Hồ Chí Minh 10. Môn học : Tâm lý học phát triển
11. Môn học : Tin học đại cương 11. Môn học : Thống kê ứng dụng trong giáo dục
12. Môn học : Ngoại ngữ 12. Môn học : Tiếng Anh cơ sở ngành
13. Môn học : Tâm lý học quản lý
14. Môn học : Nhập môn Xã hội học giáo dục
15. Môn học : Giới thiệu ngành giáo dục
A3. Khối kiến thức Chuyên ngành Quản lý giáo dục A4. Học phần thực tập, thực tế
Khối kiến thức chuyên ngành chung 1. Môn học : Tham quan thực tế
1. Môn học : Giáo dục so sánh 2. Môn học : Kiến tập nghề nghiệp
2. Môn học : Lãnh đạo và quản lý giáo dục 3. Môn học : Thực tập chuyên ngành
3. Môn học : Nhập môn chính sách giáo dục
4. Môn học : Quản lý dự án giáo dục
5. Môn học : Quản lý hoạt động phối hợp trong giáo dục
6. Môn học : Quản lý chất lượng trong GD
7. Môn học : Quản lý nhà nước về GD
8. Môn học : Quản trị nguồn nhân lực trong giáo dục
9. Môn học : Quản lý trường học
10. Môn học : Tiếng Anh chuyên ngành số 1
11. Môn học : Tiếng Anh chuyên ngành số 2
Khối kiến thức chuyên ngành có định hướng
Sinh viên chọn 1 trong 2 định hướng sau:
Hướng 1: Quản lý giáo dục Môn học : Quản lý tài chính trong GD
Môn học : Marketing trong giáo dục
Môn học : Nhập môn quan hệ công chúng
Môn học : Thanh tra giáo dục
Hướng 2: Giảng dạy – giáodục Môn học : Phát triển chương trình học
Môn học : Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học
Môn học : Phương pháp giảng dạy
Môn học : Đánh giá kết quả học tập

B. MÔN HỌC TỰ CHỌN

B1. Khối kiến thức cốt lõi của khoa học xã hội và nhân văn B3. Khối kiến thức chuyên ngành tự chọn

( Tích lũy tối thiểu 4TC theo 1 trong 2 xu thế )

1. Môn học : Chính trị học đại cương
2. Môn học : Kinh tế học đại cương Hướng 1: Quản lý giáo dục Môn học : Chính sách công
3. Môn học : Mỹ học đại cương Môn học : Quản trị hành chính văn phòng
4. Môn học : Nhân học đại cương Môn học : Quản lý công
5. Môn học : Tiến trình lịch sử Việt Nam Môn học : Quản trị học căn bản
6. Môn học : Tôn giáo học đại cương Môn học : Tâm lý học lao động
7. Môn học : Thực hành văn bản Tiếng Việt Môn học : Tâm lý nhân sự
B2. Khối kiến thức cơ sở ngành và liên ngành của khoa học giáo dục

( Tích lũy tối thiểu 8TC theo 1 trong 2 xu thế )

Môn học : Kỹ năng cơ bản trong tổ chức và phát triển cộng đồng
Hướng 2: Giảng dạy – giáodục Trắc nghiệm khách quan
Hướng 1: Quản lý giáo dục Môn học : Phương pháp luận sáng tạo Tâm lý học sư phạm
Môn học : Ứng dụng tin học trong công tác văn phòng, văn thư và lưu trữ Giáo dục đặc biệt
Môn học : Tâm lý học sáng tạo Công tác đoàn – đội
Môn học : Sinh lý học thần kinh Công tác xã hội
Môn học : Tâm lý học thần kinh Lý thuyết và kỹ thuật xây dựng test
Môn học : Tâm lý học xã hội Công tác xã hội trong trường học
Hướng 2: Giảng dạy – giáodục Môn học : Giáo dục cộng đồng Công tác xã hội với gia đình và tre em
Môn học : Giáo dục dân số môi trường Tâm lý học truyền thông
Môn học : Giáo dục gia đình Tâm lý giao tiếp
Môn học : Giáo dục suốt đời Khóa luận tốt nghiệp (tự chọn có điều kiện): 10 TC
Môn học : Lý luận giáo dục lại
Môn học : Lý thuyết học tập
Môn học : Tâm lý học nhận thức

Xem thêm bài viết tại đây :

Danh sách tổ hợp khối thi vào ngành Quản lý giáo dục

– Mã ngành tổng hợp : 7140114
– Các tổng hợp môn xét tuyển qua list tại đây :

 • Khối A00 có : Toán, Vật lý, Hóa học
 • Khối A01 có: Toán, Vật lý, Tiếng Anh
 • Khối C00 có: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý
 • Khối D01 có:  Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Điểm chuẩn của ngành Quản lý giáo dục

Những năm hiện tại, những trường sẽ lấy điểm chuẩn chỉ từ 15 – 22 điểm
Top 4 trường đào tạo ngành Quản lý giáo dục

Top 4 trường đào tạo ngành Quản lý giáo dục

Hiện nay có khá hiếm trường đào tạo và giảng dạy về ngành Quản lý giáo dục, nhưng không vì vậy mà không có trường học và dưới đây mình sẽ liệt kê cho những bạn một số ít trường sau đây :

– Khu vực miền Bắc:

Học viện Quản lý giáo dục là một trong những trường Đại học công lập lớn được xây dựng ngày 3/4/2006, trụ sở chính của Học viện được đặt tại số 31 phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, Q. TX Thanh Xuân, thành phố TP. Hà Nội .

Ngôi trường hiện đang tập trung chuyên sâu huấn luyện và đào tạo tới 5 ngành như : Ngành Quản lý giáo dục, Ngành Tâm lý học giáo dục, Ngành Kinh tế giáo dục hoặc Công nghệ thông tin, đồng thời tạo nên những công tác làm việc điều tra và nghiên cứu nhiều đề tài, đề án về ngành khoa học ngành nghề dịch vụ giáo dục. Đây được coi là nơi đào tạo và giảng dạy về khoa học quản lý giáo dục của mạng lưới hệ thống trường ĐH của Nước Ta

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Trường Đại học Sư phạm TP.HN là trường trọng điểm, đầu ngành trong mạng lưới hệ thống những trường sư phạm, là TT lớn nhất về đào tạo và giảng dạy giáo viên, điều tra và nghiên cứu khoa học – đặc biệt quan trọng là những ngành khoa học ngành giáo dục – của cả nước.

Sứ mạng của Trường là giảng dạy nguồn nhân lực chất lượng cao có trình độ ĐH và trên ĐH, tu dưỡng nhân tài cho mạng lưới hệ thống giáo dục quốc dân và xã hội ; NCKH cơ bản, khoa học giáo dục và khoa học ứng dụng đạt trình độ tiên tiến và phát triển ; phân phối dịch vụ giáo dục và khoa học công nghệ tiên tiến Giao hàng sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá quốc gia và hội nhập quốc tế .

– Khu vực miền Nam:

Đại học Sư phạm Thành Phố Hồ Chí Minh

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh là trường ĐH sư phạm trọng điểm của Quốc gia, giảng dạy ĐH, sau đại học, tổ chức triển khai nghiên cứu và điều tra về giáo dục và những ngành khoa học khác để ship hàng tốt mọi nhu yếu đào tạo và giảng dạy giáo viên chất lượng cao, nhu yếu điều tra và nghiên cứu về chất lượng tiên tiến và phát triển, ship hàng cho sự nghiệp của ngành giáo dục và tăng trưởng của KT – XH cho những tỉnh thành phía Nam và của cả nước .

Đại học Hồ Chí Minh

Cái tên tiếp theo được đưa lên đó là Đại Học TP HCM – đây là nơi chuyên đề giảng dạy ngành, nổi bật nhất là ngành Khoa học Giáo dục hoặc ngành Quản lý giáo dục :

Học xong chương trình này, người học hoàn toàn có thể bộc lộ được tri thức chung về hành chính giáo dục và quản lí giáo dục ; có năng lực thực thi nhiều trách nhiệm, quyền hạn của nhân viên hành chính giáo dục và quản lí giáo dục trong ngành văn hóa truyền thống giáo dục. Chương trình đã góp nên một nguồn lực kiến thiết xây dựng nền hành chính giáo dục chuyên nghiệp, tân tiến nhằm mục đích phân phối mọi nhu yếu thay đổi giáo dục và quản lí giáo dục lúc bấy giờ .
Ngành Quản lý giáo dục ra trường làm gì?

Ngành Quản lý giáo dục ra trường làm gì?

Với chương trình huấn luyện và đào tạo trên, ngành Quản Lý giáo dục

 • Chuyên viên quản lý hành chính giáo dục trong các cơ quan ngành quản lý giáo dục.
 • Chuyên viên (Chuyên viên văn phòng, Chuyên viên quản lý CSVC và các thiết bị trường học Chuyên viên các học sinh – sinh viên; Chuyên viên của phòng đào tạo, phòng đảm bảo chất lượng, thanh tra giáo dục,…) ở các cơ sở giáo dục (như trường học mầm non, tiểu học, THCS, THPT, TCDN, đại học, phổ cập).
 • Vị trí Chuyên viên phụ trách công tác văn hóa, giáo dục trong các cơ quan chính quyền của các cấp (UBND các cấp) và các tổ chức văn hóa giáo dục ở cộng đồng.
 • Vị trí Cán bộ nghiên cứu trong các cơ quan nghiên cứu về ngành quản lý giáo dục (các viện nghiên cứu, các trung tâm nghiên cứu của các trường cao đẳng – đại học).

Xem video tìm hiểu thêm về ngành tại đây :

Mức lương của ngành Quản lý giáo dục

Hiện tại chưa có thống kê về mức lương chung của ngành Quản lý giáo dục

Các tố chất cần có khi chọn ngành Quản lý giáo dục 

Đây là những năng lực quan trọng và cần có khi chọn ngành Quản lý giáo dục

 • Tinh thần trách nhiệm cao trong lao động
 • Có khả năng thích ứng tốt, chịu được áp lực
 • Có khả năng nắm bắt và điều khiển tâm lý mỗi con người
 • Có khả năng phán đoán, xử lý và giám sát mọi hoạt động
 • Có kỹ năng giao tiếp tốt, biết lắng nghe, thấu hiểu được những người khác
 • Có thể giao tiếp ngoại ngữ và biết tin học.

Xem thêm : Ngành sư phạm mầm non thi khối gì

Nguồn : tintuctuyensinh

Related posts

Học phí ngành Ngôn ngữ Trung Quốc – Những thông tin mới nhất

khoigiaoduc

Ngành sư phạm học trường nào?

khoigiaoduc

Ngành Sư phạm tiểu học lấy bao nhiêu điểm? Thi khối nào

khoigiaoduc

Leave a Comment