Image default

Ngành Giáo dục Tiểu học là gì? Top 3 trường đào tạo uy tín – chất lượng

Trong những năm hiện đại, ngành Giáo dục Tiểu học đang thiếu học trầm trọng và vì vậy, mình sẽ tạo bài viết này để giúp các sinh viên hiểu được thông tin chung của ngành.

Ngành Giáo dục Tiểu học là gì?

Ngành Giáo dục Tiểu học là gì?

Giáo dục Tiểu học (tiếng Anh là Primary Education)

 • là giai đoạn đầu tiên mà mỗi người làm ngành giáo dục phải thực hiện, Là giáo dục dành cho các bạn trẻ nhỏ từ lớp 1 -> 5 (tầm 6 đến 11 tuổi)
 • Ngành Giáo dục Tiểu học hay có tên khác: Sư phạm Tiểu học là một ngành đào tạo cử nhân Giáo dục tiểu học nhằm đáp ứng đủ yêu cầu tính giáo dục tiểu học trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá của đất nước. Là một trong những ngành quan trọng trong hệ giáo dục của nước ta bao gồm cấp học mầm non, tiểu học, trung học CS, THPT và đại học.
 • Sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học sẽ được trang bị kiến thức, kỹ năng và phẩm chất của ngành nghề để giảng dạy các môn học ở Tiểu học. Có năng lực thực hiện kế hoạch giảng dạy, năng lực vận dụng phương pháp, phương tiện và hình thức tổ chức dạy học bộ môn với năng lực giải quyết các tình huống sư phạm thông qua  năng lực kiểm tra đánh giá kết quả học tập, tổ chức đánh giá trong giáo dục, năng lực xây dựng và quản lí và sử dụng hồ sơ dạy học, có năng lực phát triển chương trình của môn học…

Chương trình đào tạo ngành Giáo dục Tiểu học

Dưới đây là bảng chương trình đào tạo và giảng dạy so với ngành Giáo dục Tiểu học

Khối kiến thức chung

(Tự chọn 1 trong 3 môn ngoại ngữ)

1 Môn học: Giáo dục quốc phòng 16 Môn học huấn luyện và đào tạo : Kỹ năng tiếp xúc
2 Môn học: NLCB của CN Marc-Lenin-P 1 17 Môn học huấn luyện và đào tạo : Tư tưởng TP HCM
3 Môn học: Tiếng Anh 1 18 Môn học đào tạo: Tiếng Anh 3
4 Môn học: Tiếng Pháp 1 19 Môn học đào tạo: Tiếng Pháp 3
5 Môn học: Tiếng Nga 1 20 Môn học đào tạo: Tiếng Nga 3
6 Môn học: Giáo dục thể chất 1 21 Môn học đào tạo: Giáo dục học
7 Môn học: NLCB của CN Marc-Lenin-P 2 22 Môn học đào tạo và giảng dạy : Giáo dục sức khỏe thể chất 3
8 Môn học: Tiếng Anh 2 23 Môn học đào tạo và giảng dạy : Đường lối CM của ĐCS Nước Ta
9 Môn học: Tiếng Pháp 2 24 Môn học huấn luyện và đào tạo : Giáo dục sức khỏe thể chất 4
10 Môn học: Tiếng Nga 2 25 Môn học đào tạo và giảng dạy : Tiếng Nga chuyên ngành
11 Môn học: Tin học đại cương 26 Môn học giảng dạy : Tiếng Pháp chuyên ngành
12 Môn học: Tâm lý học 27 Môn học đào tạo và giảng dạy : Thực tập sư phạm 1
13 Môn học: Giáo dục thể chất 2 28 Môn học giảng dạy : Quản lý Nhà nước và Quản lý ngành giáo dục
14 Môn học đào tạo: Âm nhạc 29 Môn học huấn luyện và đào tạo : Rèn luyện nhiệm vụ sư phạm
15 Môn học đào tạo: Mỹ học và Giáo dục thẩm mỹ 30 Môn học giảng dạy : Thực tập sư phạm 2
Khối kiến thức chuyên ngành
1 Môn học đào tạo: Cơ sở văn hóa Việt Nam 28 Môn học giảng dạy : Phương pháp Công tác Đội
2 Môn học đào tạo: Tiếng Việt thực hành 29 Môn học huấn luyện và đào tạo : Giáo dục vì sự tăng trưởng bền vững và kiên cố
3 Môn học đào tạo: Xác suất thống kê 30 Môn học đào tạo và giảng dạy : Lý thuyết giáo dục hòa nhập
4 Môn học đào tạo: Sinh lý học trẻ em 31 Môn học giảng dạy : Phương pháp dạy học Tiếng Việt 2
5 Môn học đào tạo: Văn học 32 Môn học giảng dạy : Phương pháp dạy học Âm nhạc
6 Môn học đào tạo: Toán học 1 33 Môn học huấn luyện và đào tạo : Phương pháp dạy học Mỹ thuật
7 Môn học đào tạo: Tiếng Việt 1 34 Môn học giảng dạy : Phương pháp dạy học Kỹ Thuật
8 Môn học đào tạo: Toán học 2 35 Môn học giảng dạy : Phương pháp dạy học Thể dục
9 Môn học đào tạo: Tâm lý học tiểu học 36 Môn học đào tạo và giảng dạy : Chuyên đề Tiếng Việt và Phương pháp dạy học Tiếng Việt
10 Môn học đào tạo: Tiếng Việt 2 37 Môn học giảng dạy : Chuyên đề Toán và Phương pháp dạy học Toán
11 Môn học đào tạo: Toán học 3 38 Môn học đào tạo và giảng dạy : Chuyên đề lý luận dạy học
12 Môn học đào tạo: Phương pháp nghiên cứu khoa học 39 Môn học huấn luyện và đào tạo : Chuyên đề TLH tiểu học
13 Môn học đào tạo: Tiếng Anh chuyên ngành 40 Môn học giảng dạy : Thực tập sư phạm 1
14 Môn học đào tạo: Tiếng Pháp chuyên ngành 41 Môn học huấn luyện và đào tạo : Thực hành sư phạm 3
15 Môn học đào tạo: Tiếng Nga chuyên ngành GDTH 42 Môn học đào tạo: Ứng dụng CNTT trong dạy học ở tiểu học
16 Môn học đào tạo: Giáo dục học tiểu học 43 Môn học huấn luyện và đào tạo : Chuyên đề Phương pháp dạy học Tự nhiên và Xã hội
17 Môn học đào tạo: Phương pháp dạy học Toán 1 (Đại cương) 44 Môn học huấn luyện và đào tạo : Chuyên đề Phương pháp dạy học kỹ thuật
18 Môn học đào tạo: Phương pháp dạy học Tự nhiên – Xã hội 1 45 Môn học đào tạo và giảng dạy : Chuyên đề lý luận giáo dục
19 Môn học đào tạo: Thực hành sư phạm 1 46 Môn học đào tạo và giảng dạy : Chuyên đề Giáo dục thiên nhiên và môi trường trong trường tiểu học
20 Môn học đào tạo: Đạo đức và Phương pháp dạy học Đạo đức 47 Môn học giảng dạy : Chuyên đề Quản lý giáo dục
21 Môn học đào tạo: Âm nhạc cơ bản 48 Môn học huấn luyện và đào tạo : Môn học huấn luyện và đào tạo : Chuyên đề Thực hành sư phạm
22 Môn học đào tạo: Đánh giá trong giáo dục 49 Môn học giảng dạy : Chuyên đề tiếng việt và PPDH tiếng việt
23 Môn học đào tạo: Mỹ thuật cơ bản 50 Môn học giảng dạy : Chuyên đề Toán và PPDH Toán
24 Môn học đào tạo: Phương pháp dạy học Tiếng Việt 1 51 Môn học huấn luyện và đào tạo : Thực tập sư phạm 2
25 Môn học đào tạo: Phương pháp dạy học Toán 2 (Cụ thể) 52 Môn học giảng dạy : Khoá luận tốt nghiệp
26 Môn học đào tạo: Phương pháp dạy học Tự nhiên – Xã hội 2 53 Môn học giảng dạy : Giáo dục tiểu học 2
27 Môn học đào tạo: Thực hành sư phạm 2 54 Môn học đào tạo và giảng dạy : Thực hành sư phạm tiểu học 4

Tham khảo bài viết 

Xem thêm: Ngành Giáo dục tiểu học là gì? Học gì? Ra trường dễ xin việc không?

Danh sách tổ hợp của ngành Giáo dục Tiểu học 

– Mã ngành tổng hợp : 7140202
Dưới đây là tổng hợp xét tuyển của ngành Giáo dục Tiểu học

 • A00 có môn học: Toán, Vật Lý, Hóa Học
 • A01 có môn học: Toán, Vật Lý, Tiếng Anh
 • D01 có môn học: Ngữ Văn, Toán, Tiếng Anh
 • D02 có môn học: Ngữ Văn, Toán, Tiếng Nga
 • D03 có môn học: Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp

Điểm chuẩn ngành Giáo dục Tiểu học

Trong năm 2018 đến 2021, mức điểm chuẩn của ngành Giáo dục Tiểu học sẽ từ 17 – 25 điểm
Top 3 trường đào tạo ngành Giáo dục Tiểu học uy tín chất lượng

Top 3 trường đào tạo ngành Giáo dục Tiểu học uy tín chất lượng

Trên cả nước lúc bấy giờ có nhiều trường giảng dạy ngành này, dưới đây là một số ít trường uy tín nhất thời gian nay

– Khu vực miền Bắc:

Đại học Sư phạm Hà Nội

Trường Đại học Sư phạm TP. Hà Nội là trường được xây dựng ngày 11 tháng 10 năm 1951 theo Nghị định số 276 của Bộ Quốc gia GD Nước Ta. Trong Ngày 10/12/1993 theo Nghị định 97 / CP của nhà nước, Trường Đại học Sư phạm TP. Hà Nội I là một trong số những trường thành viên thuộc Đại học Quốc gia TP.HN.

Hiện nay, trường đã đào tạo và giảng dạy rất nhiều ngành khác nhau, hầu hết ngành Giáo dục Tiểu học là ngành đa phần nhất với những giảng viên giàu nhiệt huyết nhất, đây hoàn toàn có thể sẽ là lựa chọn tuyệt vời khi bạn học tại Đại học Sư phạm TP. Hà Nội

Đại học Sư phạm Thái Nguyên

Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên (TA: Thai Nguyen University of Education) là một trong những trung tâm đào tạo sinh viên đại học, sau đại học, nghiên cứu và ứng dụng KHGD, là một trong các trường quan trọng trong hệ thống giáo dục đại học tại các tỉnh khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam.

Tên gọi cũ của Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên là Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc, được xây dựng ngày 31 tháng 10 năm 1966. Đến 4/4/1994, Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc là một trường thành viên thường trực bởi Đại học Thái Nguyên và hiện tại được đổi tên thành Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên.

Với những bạn học trường này, ngôi trường đã giảng dạy rất nhiều ngành khác nhau, với ngành Giáo dục Tiểu học có lẽ rằng là một ngành tuyệt vời nhất với những ai từng học ngành này

– Khu vực miền Nam:

Đại học Sư phạm TP. HCM

Cái tên tiếp theo được đưa lên là Đại học Sư phạm TPHCM. Với việc Đào tạo giáo viên dạy tại trường Tiểu học có trình độ cử nhân Sư phạm Giáo dục Tiểu học, có phẩm chất về chính trị, đạo đức và sức khỏe thể chất tốt, hiểu được những kiến thức và kỹ năng về tri thức cơ bản của Giáo dục tiểu học …

Sau khi tốt nghiệp, người học sẽ tụ họp đủ năng lượng để giáo dục những học viên tại những trường Tiểu học hoặc nhiều cơ sở giáo dục tương tự, … Ngoài ra, có năng lực thích nghi và thay đổi giáo dục ở tiểu học theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa và hội nhập cùng quốc tế về NCKH, tự tu dưỡng nâng cao theo trình độ, phân phối nhu yếu tăng trưởng của giáo dục tiểu học trong những thập kỉ tiếp theo .

Video tìm hiểu thêm

Ngành Giáo dục Tiểu học sau khi ra trường làm gì?

Hiện nay, ngành Giáo dục Tiểu học khá phong phú và rộng mở và không những thế, ngành này làm rất nhiều nơi như cấp bậc trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và ĐH. Vì vậy, mình chỉ hầu hết đề cập đến những bạn đang học ngành Giáo dục Tiểu học, và vị trí ngành nghề dịch vụ dưới đây sẽ vấn đáp cho những cử nhân

 • Giáo viên: Làm giảng dạy các môn chính ở các trường từ bậc tiểu học đến trung tâm Giáo dục Tiểu học tại đại học, cao đẳng.
 • Nghiên cứu : Làm tại trung tâm nghiên cứu, nghiên cứu tài liệu sách vở của ngành
 • Cán bộ: Làm trong hệ thống quản lý giáo dục từ địa phương cho tới trung ương.
 • Có thể Tiếp tục học lên các trình độ thạc sĩ, tiến sĩ về GDTH, Quản lý giáo dục và có thể trở thành giảng viên, giáo viên cốt cán của cấp Tiểu học.

Mức Lương chung của ngành Giáo dục Tiểu học

 • Nếu bạn làm việc tại các CSGD ngoài công lập thì sẽ có mức lương cơ bản từ 5 – 7 triệu/ tháng đối với những sinh viên mới ra trường, còn chưa kinh nghiệm

Những tố chất cần có để học ngành Giáo dục Tiểu học

Giáo dục là một ngành đang tăng trưởng thay đổi, nổi bật nhất là bậc Tiểu học. Sinh viên chuyên ngành Giáo dục Tiểu học phải có năng lực quan trọng sau :

 • Yêu thích ngành giảng dạy.
 • Chịu được áp lực tốt, có sự chăm chỉ
 • Có tầm lòng trong sáng
 • Biết cách truyền đạt, thuyết trình tốt
 • Đối xử tốt với học sinh, có thái độ đúng mực

Ngành Giáo dục Tiểu học là một ngành quan trọng nhằm mục đích tăng trưởng mần nin thiếu nhi tương lai cho quốc gia, và mình mong rằng bài viết này sẽ rất hữu dụng cho bạn sau khi đọc nó

Xem thêm : Ngành Kỹ thuật điện tử – viễn thông

Nguồn : tintuctuyensinh

Related posts

Thạc sĩ QUẢN LÝ GIÁO DỤC dành cho Hiệu trưởng-Phó hiệu trưởng

khoigiaoduc

[Giải đáp] Nếu không giỏi tiếng anh có nên học ngôn ngữ anh?

khoigiaoduc

Danh sách các trường xét tuyển Sư phạm tiểu học khối C

khoigiaoduc

Leave a Comment