Image default

1 lớp mẫu giáo được nhận tối đa bao nhiêu trẻ?

Trả lời:

Theo pháp luật tại Điều 3 Thông tư liên tịch số 06/2015 / TTLT-BGDĐT – BNV pháp luật về nhóm trẻ, lớp mẫu giáo như sau :

mẫu giáo

Lớp mẫu giáo

“Điều 3. Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo”

1. Đối với nhóm trẻ: Trẻ em từ 3 tháng tuổi đến 36 tháng tuổi được tổ chức thành các nhóm trẻ.

Số trẻ tối đa trong một nhóm trẻ được quy định như sau:

a ) Nhóm trẻ từ 3 tháng tuổi đến 12 tháng tuổi : 15 trẻ ;

b ) Nhóm trẻ từ 13 tháng tuổi đến 24 tháng tuổi : 20 trẻ ;

c ) Nhóm trẻ từ 25 tháng tuổi đến 36 tháng tuổi : 25 trẻ .

mẫu giáo

Số trẻ tối đa của lớp mẫu giáo

2. Đối với lớp mẫu giáo :

Trẻ em từ 3 tuổi đến 6 tuổi được tổ chức triển khai thành các lớp mẫu giáo, số trẻ tối đa trong một lớp mẫu giáo được lao lý như sau :

a ) Lớp mẫu giáo 3 tuổi đến 4 tuổi : 25 trẻ ;

b ) Lớp mẫu giáo 4 tuổi đến 5 tuổi : 30 trẻ ;

c ) Lớp mẫu giáo 5 tuổi đến 6 tuổi : 35 trẻ .

3. Khi nhóm trẻ, lớp mẫu giáo có 01 ( một ) trẻ khuyết tật học hòa nhập thì sĩ số của nhóm, lớp được giảm 05 ( năm ) trẻ.

Mỗi nhóm trẻ, lớp mẫu giáo không quá 02 ( hai ) trẻ khuyết tật. ”

Và quy định tại điểm 3 Điều 5 Thông tư số 06/2015/TTLT-BGDĐT – BNV quy định về giáo viên mầm non như sau:

“ a ) Những nơi sắp xếp đủ số trẻ tối đa theo nhóm trẻ hoặc lớp mẫu giáo theo lao lý

Tại Điều 3 của Thông tư liên tịch này thì định mức giáo viên mầm non được xác lập như sau :

– Đối với nhóm trẻ : Bố trí tối đa 2,5 giáo viên / nhóm trẻ ;

– Đối với lớp mẫu giáo học 02 buổi / ngày : Bố trí tối đa 2,2 giáo viên / lớp ;

– Đối với lớp mẫu giáo học 01 buổi / ngày : Bố trí tối đa 1,2 giáo viên / lớp .

b ) Những nơi không đủ số trẻ để sắp xếp theo nhóm trẻ hoặc lớp mẫu giáo lao lý

Tại Điều 3 của Thông tư liên tịch này thì định mức giáo viên mầm non sẽ tính trên số trẻ trung bình theo từng độ tuổi của từng nhóm trẻ, lớp mẫu giáo, đơn cử :

– Đối với nhóm trẻ : 01 giáo viên nuôi dạy 06 trẻ từ 3 đến 12 tháng tuổi hoặc 08 trẻ từ 13 đến 24 tháng tuổi hoặc 10 trẻ từ 25 đến 36 tháng tuổi ;

– Đối với lớp mẫu giáo học 02 buổi ngày: 01 giáo viên nuôi dạy 11 trẻ từ 3 – 4 tuổi hoặc 14 trẻ từ 4 – 5 tuổi hoặc 16 trẻ từ 5 – 6 tuổi;

– Đối với lớp mẫu giáo học 01 buổi / ngày : 01 giáo viên nuôi dạy 21 trẻ từ 3 – 4 tuổi hoặc 25 trẻ từ 4 – 5 tuổi hoặc 29 trẻ từ 5 – 6 tuổi .

c ) Đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập vận dụng định mức giáo viên mầm non lao lý

Tại Điểm a, Điểm b Khoản này. ”

Như vậy, theo quy định trên, khi sắp xếp lớp học, trường phải sắp xếp số lượng trẻ và giáo viên đúng theo lao lý và đây là mức tối đa trường hoàn toàn có thể sắp xếp chứ không được vượt mức số lượng trẻ và số lượng giáo viên trong một lớp.

Trường hợp, trường sắp xếp vượt mức số lượng trẻ theo lao lý trên là hành vi vi phạm nên về yếu tố phụ cấp hoặc tương hộ giáo viên trong trường hợp này luật không có pháp luật mà trong trường hợp này trường buộc phải điều chỉnh lại số lượng giáo viên và số lượng trẻ trong một lớp sao cho tương thích với lao lý .

Xem thêm : Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo được phân loại như thế nào?

Related posts

Ngành Sư phạm Mỹ thuật – Thông tin Tuyển sinh

khoigiaoduc

Tốt nghiệp ngành sư phạm tiểu học có dễ xin việc không ?

khoigiaoduc

Ngành Sư phạm Toán học là gì? Top 3 trường đào tạo uy tín chất lượng

khoigiaoduc

Leave a Comment