Image default

Ngành giáo dục và đào tạo thúc đẩy chuyển đổi số trong quản trị, quản lý – Giáo dục Việt Nam

GDVN-Bộ Giáo dục phát hành Thông tư 42/2021 / TT-BGDĐT lao lý về cơ sở tài liệu giáo dục và đào tạo với mục tiêu nâng cao hiệu lực hiện hành, hiệu suất cao của công tác làm việc quản lý .
Ngày 30/12/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành Thông tư 42/2021 / TT-BGDĐT pháp luật về cơ sở tài liệu giáo dục và đào tạo với mục tiêu nâng cao hiệu lực hiện hành, hiệu suất cao của công tác làm việc quản lý giáo dục và đào tạo như : Công tác báo cáo giải trình, thống kê, theo dõi, giám sát, cảnh báo nhắc nhở, dự báo và thanh tra, kiểm tra trong ngành giáo dục dựa trên nền tảng tài liệu lớn và công nghệ tiên tiến số.
Và thôi thúc quy đổi số trong quản trị, quản lý giáo dục và đào tạo, góp thêm phần tăng trưởng nhà nước số, kinh tế tài chính số và xã hội số .
Thông tư có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày 14/2/2022, sửa chữa thay thế Thông tư số 26/2019 / TT-BGDĐT lao lý về quản lý, quản lý và vận hành và sử dụng mạng lưới hệ thống cơ sở tài liệu ngành về giáo dục mầm non thiếu nhi, giáo dục phổ thông và giáo dục liên tục .
So với Thông tư số 26/2019/TT-BGDĐT, Thông tư số 42/2021/TT-BGDĐT có một số điểm mới, trong đó đáng chú ý là danh mục cơ sở dữ liệu đầy đủ, hoàn thiện và mang tính hệ thống hơn với 4 mảng cơ bản, tương ứng với 4 cấp học, ngành học: Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục đại học (bao gồm cả các cơ sở giáo dục đại học và các trường cao đẳng sư phạm).

Cơ sở dữ liệu về giáo dục mầm non

Thông tin mạng lưới cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi gồm : Thông tin về cơ sở giáo dục, mô hình giáo dục, những thông tin về điểm trường chính, những điểm trường ( nếu có ) và những thông tin khác theo lao lý .

Thông tin về nhà trẻ, nhóm trẻ / lớp mẫu giáo ( gọi chung là lớp học ) gồm : Danh sách lớp học, lớp học theo nhóm tuổi, lớp ghép, lớp học 2 buổi / ngày, lớp học bán trú, chương trình giáo dục và những thông tin khác theo lao lý .

Thông tin đội ngũ gồm : Thông tin cơ bản của cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, giáo viên, nhân viên cấp dưới về thông tin chung, trình độ trình độ, quy trình đào tạo và tu dưỡng, khen thưởng, kỷ luật, trình độ tin học, ngoại ngữ, nhìn nhận chuẩn nghề nghiệp và những thông tin khác theo pháp luật .

Thông tin người học gồm : Hồ sơ lý lịch, hiệu quả của quy trình học tập, nuôi dưỡng, sức khỏe thể chất của trẻ và những thông tin khác theo pháp luật .

Thông tin cơ sở vật chất và trang thiết bị trong trường học gồm : Thông tin cơ bản về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đồ chơi trẻ nhỏ và những thông tin khác theo lao lý .

Thông tin kinh tế tài chính gồm : Thông tin cơ bản về nguồn lực kinh tế tài chính được phân phối ( nguồn thu ), những khoản chi và những thông tin khác .

Cơ sở dữ liệu về giáo dục phổ thông

Thông tin mạng lưới cơ sở giáo dục phổ thông gồm : Thông tin về cơ sở giáo dục, mô hình giáo dục, những thông tin về điểm trường chính, những điểm trường ( nếu có ) và những thông tin khác theo pháp luật .

Thông tin mạng lưới hệ thống lớp học gồm : Thông tin cơ bản về list lớp học, lớp ghép, lớp học 2 buổi / ngày, lớp học bán trú, lớp học ngoại ngữ, lớp có học sinh học hòa nhập và những thông tin khác theo pháp luật .

Thông tin đội ngũ gồm : Thông tin cơ bản của cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, giáo viên, nhân viên cấp dưới về thông tin chung, trình độ trình độ, quy trình đào tạo và tu dưỡng, khen thưởng, kỷ luật, trình độ tin học, ngoại ngữ, nhìn nhận chuẩn nghề nghiệp và những thông tin khác theo pháp luật .

Thông tin người học gồm : Thông tin về hồ sơ lý lịch, quy trình học tập, tác dụng học tập, hiệu quả nhìn nhận năng lượng – phẩm chất, rèn luyện, sức khỏe thể chất và những thông tin khác theo pháp luật .

Thông tin cơ sở vật chất và trang thiết bị trong cơ sở giáo dục phổ thông gồm : Thông tin cơ bản về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và những thông tin khác theo lao lý .

Thông tin kinh tế tài chính gồm : Thông tin cơ bản về nguồn lực kinh tế tài chính được phân phối ( nguồn thu ), những khoản chi và những thông tin khác theo pháp luật .

Cơ sở dữ liệu về giáo dục thường xuyên

Thông tin mạng lưới cơ sở giáo dục tiếp tục gồm : Thông tin về cơ sở giáo dục chính và cơ sở giáo dục khác ( nếu có ), mô hình giáo dục và những thông tin khác theo lao lý .

Thông tin mạng lưới hệ thống lớp học gồm : Thông tin cơ bản về list lớp học, loại lớp, hình thức học tập, chương trình học, hướng nghiệp và dạy nghề, bán trú và những thông tin khác theo lao lý .

Thông tin đội ngũ gồm: Thông tin cơ bản của cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, giáo viên, nhân viên về thông tin chung, trình độ chuyên môn, quá trình đào tạo và bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật, trình độ tin học, ngoại ngữ, đánh giá chuẩn nghề nghiệp và các thông tin khác theo quy định.

Thông tin người học gồm : Thông tin về hồ sơ lý lịch, quy trình học tập, tác dụng học tập, rèn luyện, sức khỏe thể chất và những thông tin khác theo pháp luật .

Thông tin cơ sở vật chất và trang thiết bị trong cơ sở giáo dục liên tục gồm : Thông tin cơ bản về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và những thông tin khác theo lao lý .

Thông tin kinh tế tài chính gồm : Thông tin cơ bản về nguồn lực kinh tế tài chính được phân phối ( nguồn thu ), những khoản chi và những thông tin khác theo pháp luật .

Cơ sở dữ liệu về giáo dục đại học

Thông tin mạng lưới cơ sở giáo dục ĐH gồm : Thông tin về cơ sở giáo dục, mô hình giáo dục, những thông tin về trụ sở chính, những trụ sở khác ( nếu có ), những phân hiệu ( nếu có ), cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai, Hội đồng trường, Ban giám hiệu, Hội đồng khoa học và những thông tin khác theo lao lý .

Thông tin hạng mục ngành đào tạo gồm : Lĩnh vực, nhóm ngành, ngành đào tạo mỗi cơ sở đào tạo được phép đào tạo và những thông tin khác theo pháp luật .

Thông tin chương trình đào tạo gồm : Thông tin cơ bản về chương trình đào tạo, loại chương trình, khóa đào tạo, mô hình đào tạo, chuẩn đầu ra và những thông tin khác theo pháp luật .

Thông tin đội ngũ gồm : Thông tin cơ bản của cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, giảng viên, nhân viên cấp dưới, cán bộ điều tra và nghiên cứu về thông tin chung, trình độ trình độ, quy trình đào tạo và tu dưỡng, chương trình và ngành tham gia giảng dạy, khen thưởng, kỷ luật, trình độ tin học, ngoại ngữ, lý lịch khoa học và những thông tin khác theo lao lý .

Thông tin người học gồm : Thông tin về hồ sơ lý lịch, tuyển sinh, quy trình học tập, hiệu quả học tập, rèn luyện, văn bằng, ra trường có việc làm và những thông tin khác theo pháp luật .

Thông tin khoa học công nghệ tiên tiến gồm : Mạng lưới những tổ chức triển khai khoa học công nghệ tiên tiến, nhà khoa học, những hoạt động giải trí khoa học và công nghệ tiên tiến, mẫu sản phẩm khoa học và công nghệ tiên tiến .
Thông tin cơ sở vật chất và trang thiết bị trong cơ sở giáo dục ĐH gồm : Thông tin cơ bản về những điều kiện kèm theo bảo vệ về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và những thông tin khác theo pháp luật .
Thông tin kinh tế tài chính gồm : Thông tin cơ bản về nguồn lực kinh tế tài chính được phân phối ( nguồn thu ), những khoản chi, nộp ngân sách, trích lập quỹ và những thông tin khác theo lao lý.

Thông tin hợp tác quốc tế, hợp tác với doanh nghiệp gồm : Các chương trình, dự án Bất Động Sản hợp tác quốc tế ; đội ngũ cán bộ, sinh viên là người quốc tế ; những chương trình, dự án Bất Động Sản hợp tác với doanh nghiệp trong kêu gọi nguồn lực đào tạo và điều tra và nghiên cứu khoa học .

Mã định danh trên cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo pháp luật mã định danh những đối tượng người dùng quản lý trên cơ sở tài liệu giáo dục và đào tạo sử dụng thống nhất trong ngành giáo dục gồm có : Sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục ĐH, trường cao đẳng sư phạm, giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên cấp dưới và người học. Mã định danh của cơ sở giáo dục do sở giáo dục và đào tạo hoặc phòng giáo dục và đào tạo trực tiếp quản lý cấp từ lần tạo lập thông tin tiên phong về cơ sở giáo dục đó trên cơ sở tài liệu giáo dục và đào tạo .

Mã định danh của mỗi đối tượng người dùng được quản lý trên cơ sở tài liệu giáo dục và đào tạo là duy nhất, được hình thành từ lần nhập tài liệu tiên phong và không bao giờ thay đổi ( không bị biến hóa hoặc xóa bỏ từ khi mã được sinh ra ), được dùng thống nhất, xuyên suốt ở toàn bộ những cấp học.

Mã định danh ship hàng công tác làm việc quản lý, báo cáo giải trình, liên kết tài liệu trên cơ sở tài liệu giáo dục và đào tạo và những mục tiêu khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo lao lý .

Trường hợp cơ sở giáo dục không còn hoạt động, sở giáo dục và đào tạo hoặc phòng giáo dục và đào tạo trực tiếp quản lý chỉ thay đổi thông tin trạng thái của cơ sở giáo dục, không xóa mã định danh và hồ sơ trên cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo.

Trường hợp giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý và nhân viên cấp dưới chuyển công tác làm việc, ngừng thao tác hoặc thôi việc, cơ sở giáo dục update trạng thái và thông tin hồ sơ điện tử, không xóa hồ sơ và mã định danh trên cơ sở tài liệu giáo dục và đào tạo .

Trường hợp người học tạm dừng học, thôi học, chuyển đi, cơ sở giáo dục và những cơ quan tương quan chỉ update trạng thái hồ sơ điện tử của người học, không xóa hồ sơ trên cơ sở tài liệu giáo dục và đào tạo .

Thùy Linh

Xem thêm : Thách thức của ngành giáo dục và đào tạo

Related posts

Giáo Dục Thể Chất Là Gì – Chương Trình Môn Giáo Dục Thể Chất

khoigiaoduc

20 Điều cần biết về du học Nhật Bản – NISShin Group Việt Nam

khoigiaoduc

Tìm hiểu ngành nghề: Sư phạm tiếng Anh là gì? Lấy bao nhiêu điểm?

khoigiaoduc

Leave a Comment