Image default

Xem điểm chuẩn đại học Sư Phạm Hà Nội 2022 chính thức

Xem ngay bảng điểm chuẩn 2022 trường ĐH Sư Phạm Hà Nội – điểm chuẩn HNUE được chuyên trang của chúng tôi update sớm nhất. Điểm chuẩn xét tuyển những ngành được giảng dạy tại trường ĐHSPHN năm học 2022 – 2023 đơn cử như sau :

Điểm chuẩn Đại học Sư Phạm Hà Nội năm 2022

Trường ĐH Sư Phạm Hà Nội 1 ( mã trường SPH ) đang trong tiến trình công bố điểm chuẩn trúng tuyến những ngành và chuyên ngành huấn luyện và đào tạo hệ ĐH chính quy năm 2022 của những phương pháp tuyển sinh. Mời những bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn những tổng hợp môn từng ngành chi tiết cụ thể tại đây :

Điểm sàn ĐH Sư Phạm Hà Nội 2022

Điểm sàn xét tuyển những ngành đào tạo và giảng dạy ĐH chính quy theo Phương thức 1 – Sử dụng tác dụng thi tốt nghiệp trung học phổ thông so với thí sinh là học viên đại trà phổ thông khu vực 3 có mức điểm tối thiểu ( không nhân thông số, thang điểm 30 ) của toàn bộ những tổng hợp xét tuyển tương ứng vào những ngành giảng dạy như sau :

Điểm sàn ĐH Sư Phạm Hà Nội 2022

Điểm sàn ĐH Sư Phạm Hà Nội 2022

Điểm sàn ĐH Sư Phạm Hà Nội 2022

Điểm chuẩn xét tuyển thẳng trường ĐH Sư phạm Hà Nội năm 2022

Trường ĐHSP Hà Nội phê duyệt điều kiện kèm theo, điểm và list thí sinh đủ điều kiện kèm theo trúng tuyển năm 2022 theo những phương pháp xét tuyển thẳng diện XTT1, XTT2, XTT3 vào những ngành đào tạo và giảng dạy ĐH chính quy của Trường. Cụ thể như sau :

1. Đối với các ngành khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên

1.1. Ngành Sư phạm Toán học

– Tuyển thẳng toàn bộ những thí sinh đã nộp hồ sơ khá đầy đủ, cung ứng điều kiện kèm theo a1 so với diện XTT2 vào ngành SP Toán học.

– Điểm trúng tuyển điều kiện a2 đối với diện XTT2 là 28.50 (tổng điểm trung bình chung cả năm (TBCCN) lớp 10, 11, 12 của môn Toán, tính cả điểm ưu tiên nếu có).

– Không xét điều kiện kèm theo a3 so với diện XTT2 vào ngành SP Toán học do hết chỉ tiêu.

1.2. Ngành Sư phạm Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh)

– Tuyển thẳng toàn bộ những thí sinh đã nộp hồ sơ rất đầy đủ, phân phối điều kiện kèm theo a1 so với diện XTT2 vào ngành SP Toán học ( dạy Toán bằng tiếng Anh ).

– Điểm trúng tuyển điều kiện a2 đối với diện XTT2 là 29.80 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của môn Toán, tính cả điểm ưu tiên nếu có).

– Không xét điều kiện kèm theo a3 so với diện XTT2 vào ngành SP Toán học ( dạy Toán bằng tiếng Anh ) do hết chỉ tiêu.

1.3. Ngành Sư phạm Vật lí

– Tuyển thẳng tổng thể những thí sinh đã nộp hồ sơ rất đầy đủ, cung ứng điều kiện kèm theo a1, a2 so với diện XTT2 vào ngành SP Vật lí.

– Điểm trúng tuyển điều kiện a3 đối với diện XTT2 là 28.05 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của môn Vật lí, tính cả điểm ưu tiên nếu có).

– Không xét điều kiện kèm theo a4 so với diện XTT2 vào ngành SP Vật lí do hết chỉ tiêu.

1.4. Ngành Sư phạm Vật lí (dạy Vật lí bằng tiếng Anh)

– Tuyển thẳng tổng thể những thí sinh đã nộp hồ sơ khá đầy đủ, cung ứng điều kiện kèm theo a1, a2 so với diện XTT2 vào ngành SP Vật lí ( dạy Vật lí bằng tiếng Anh ).

– Điểm trúng tuyển điều kiện a3 đối với diện XTT2 là 29.00 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của môn Vật lí, tính cả điểm ưu tiên nếu có).

– Không xét điều kiện kèm theo a4 so với diện XTT2 vào ngành SP Vật lí ( dạy Vật lí bằng tiếng Anh ) do hết chỉ tiêu.

1.5. Ngành SP Ngữ văn

– Tuyển thẳng tổng thể những thí sinh đã nộp hồ sơ không thiếu, phân phối điều kiện kèm theo a1 so với diện XTT2 vào ngành SP Ngữ văn.

– Điểm trúng tuyển điều kiện a2 đối với diện XTT2 là 27.25 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của môn Ngữ văn, tính cả điểm ưu tiên nếu có).

– Không xét điều kiện kèm theo a3 so với diện XTT2 vào ngành SP Ngữ văn do hết chỉ tiêu.

1.6. Ngành Giáo dục Mầm non

– Tuyển thẳng toàn bộ những thí sinh đã nộp hồ sơ rất đầy đủ, phân phối điều kiện kèm theo a1, a2, a3 so với diện XTT2 vào ngành Giáo dục đào tạo Mầm non.

– Điểm trúng tuyển điều kiện a4 đối với diện XTT2 là 78.70 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của tổ hợp môn Toán, Ngữ văn, Lịch sử, tính cả điểm ưu tiên nếu có).

1.7. Ngành Giáo dục Mầm non – Sư phạm Tiếng Anh

– Tuyển thẳng tổng thể những thí sinh đã nộp hồ sơ khá đầy đủ, cung ứng điều kiện kèm theo a1, a2, a3 so với diện XTT2 vào ngành Giáo dục đào tạo Mầm non.

– Điểm trúng tuyển điều kiện a4 đối với diện XTT2 là 71.00 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của tổ hợp môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, tính cả điểm ưu tiên nếu có).

1.8. Ngành Giáo dục Tiểu học

– Tuyển thẳng toàn bộ những thí sinh đã nộp hồ sơ khá đầy đủ, phân phối điều kiện kèm theo a1 so với diện XTT2 vào ngành Giáo dục đào tạo Tiểu học.

– Điểm trúng tuyển điều kiện a2 đối với diện XTT2 là 78.95 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của tổ hợp môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, tính cả điểm ưu tiên nếu có).

– Không xét điều kiện kèm theo a3 so với diện XTT2 vào ngành Giáo dục đào tạo tiểu học do hết chỉ tiêu.

1.9. Ngành Giáo dục Tiểu học – Sư phạm Tiếng Anh

– Tuyển thẳng tổng thể những thí sinh đã nộp hồ sơ khá đầy đủ, cung ứng điều kiện kèm theo a1 so với diện XTT2 vào ngành Giáo dục đào tạo Tiểu học – Sư phạm Tiếng Anh.

– Điểm trúng tuyển điều kiện a2 đối với diện XTT2 là 79.75 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của tổ hợp môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, tính cả điểm ưu tiên nếu có).

– Không xét điều kiện kèm theo a3 so với diện XTT2 vào ngành Giáo dục đào tạo Tiểu học – Sư phạm Tiếng Anh do hết chỉ tiêu.

1.10. Ngành Sư phạm Tiếng Anh

– Tuyển thẳng toàn bộ những thí sinh đã nộp hồ sơ không thiếu, cung ứng điều kiện kèm theo a1 so với diện XTT2 vào ngành Sư phạm Tiếng Anh.

– Điểm trúng tuyển điều kiện a2 đối với diện XTT2 là 115.60 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của tổ hợp môn Toán [hệ số 1], Ngữ văn [hệ số 1], Tiếng Anh [hệ số 2], tính cả điểm ưu tiên nếu có).

– Không xét điều kiện kèm theo a3, a4 so với diện XTT2 vào ngành Sư phạm Tiếng Anh do hết chỉ tiêu.

1.11. Ngành Sư phạm Tin học

– Tuyển thẳng toàn bộ những thí sinh đã nộp hồ sơ rất đầy đủ, cung ứng những điều kiện kèm theo so với diện XTT2 vào ngành SP Tin học.

– Điểm trúng tuyển đối với diện XTT3 là 75.50 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của tổ hợp môn Toán, Vật lí, Tiếng Anh, tính cả điểm ưu tiên nếu có).

1.12. Ngành Sư phạm Hoá học

– Tuyển thẳng toàn bộ những thí sinh đã nộp hồ sơ khá đầy đủ, cung ứng những điều kiện kèm theo a1 so với diện XTT2 vào ngành SP Hoá học.

– Điểm trúng tuyển điều kiện a2 diện XTT2 là 86.20 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của tổ hợp môn Toán (≥ 7.5), Vật lí (≥ 7.5), Hoá học (≥ 8.0), tính cả điểm ưu tiên nếu có).

– Không xét điều kiện kèm theo a3, a4 so với diện XTT2 và diện XTT3 vào ngành Sư phạm Hóa do hết chỉ tiêu.

1.13. Ngành Sư phạm Hoá học (dạy Hoá học bằng tiếng Anh)

– Tuyển thẳng toàn bộ những thí sinh đã nộp hồ sơ không thiếu, phân phối những điều kiện kèm theo a1 so với diện XTT2 vào ngành SP Hoá học ( dạy Hoá học bằng tiếng Anh ).

– Điểm trúng tuyển điều kiện a2 diện XTT2 là 88.05 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của tổ hợp môn Toán (≥ 7.5), Tiếng Anh (≥ 7.5), Hoá học (≥ 8.0), tính cả điểm ưu tiên nếu có).

– Không xét điều kiện kèm theo a3, a4 so với diện XTT2 và diện XTT3 vào ngành Sư phạm Hóa ( dạy Hóa học bằng Tiếng Anh ) do hết chỉ tiêu.

1.14. Ngành Sư phạm Sinh học

– Tuyển thẳng tổng thể những thí sinh đã nộp hồ sơ vừa đủ, cung ứng những điều kiện kèm theo a1 so với diện XTT2 vào ngành SP Sinh học.

– Điểm trúng tuyển điều kiện a2 diện XTT2 là 25.65 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của môn Sinh học (≥8.0), tính cả điểm ưu tiên nếu có).

– Không xét điều kiện kèm theo a3, a4 so với diện XTT2 và diện XTT3 vào ngành Sư phạm Sinh do hết chỉ tiêu.

1.15. Ngành Sư phạm Công nghệ

– Tuyển thẳng toàn bộ những thí sinh đã nộp hồ sơ vừa đủ, cung ứng những điều kiện kèm theo so với diện XTT2 vào ngành SP Công nghệ.

– Điểm trúng tuyển đối với diện XTT3 là 41.10 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của tổ hợp môn Toán, Vật lí, tính cả điểm ưu tiên nếu có).

1.16. Ngành Sư phạm Lịch sử

– Tuyển thẳng tổng thể những thí sinh đã nộp hồ sơ không thiếu, cung ứng những điều kiện kèm theo a1 so với diện XTT2 vào ngành SP Lịch sử.

– Điểm trúng tuyển điều kiện a2 diện XTT2 là 29.00 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của môn Lịch sử, tính cả điểm ưu tiên nếu có).

– Không xét điều kiện kèm theo a3, a4 so với diện XTT2 và diện XTT3 vào ngành Sư phạm Lịch sử do hết chỉ tiêu.

1.17. Ngành Sư phạm Địa lí

– Tuyển thẳng toàn bộ những thí sinh đã nộp hồ sơ vừa đủ, cung ứng những điều kiện kèm theo a1 so với diện XTT2 vào ngành SP Địa lí.

– Điểm trúng tuyển điều kiện a2 diện XTT2 là 28.55 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của môn Địa lí, tính cả điểm ưu tiên nếu có).

– Không xét điều kiện kèm theo a3, a4 so với diện XTT2 và diện XTT3 vào ngành Sư phạm Địa lý do hết chỉ tiêu.

1.18. Ngành Giáo dục đặc biệt

– Tuyển thẳng tổng thể những thí sinh đã nộp hồ sơ khá đầy đủ, phân phối những điều kiện kèm theo so với diện XTT2 vào ngành Giáo dục đào tạo đặc biệt quan trọng.

– Điểm trúng tuyển đối với diện XTT3 là 24.60 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của môn Ngữ văn, tính cả điểm ưu tiên nếu có).

1.19. Ngành Giáo dục công dân

– Tuyển thẳng tổng thể những thí sinh đã nộp hồ sơ khá đầy đủ, cung ứng những điều kiện kèm theo so với diện XTT2 vào ngành Giáo dục đào tạo công dân.

– Điểm trúng tuyển đối với diện XTT3 là 73.85 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của tổ hợp môn Ngữ văn, Lịch sử, GDCD,  tính cả điểm ưu tiên nếu có).

1.20. Ngành Giáo dục chính trị

– Tuyển thẳng tổng thể những thí sinh đã nộp hồ sơ vừa đủ, phân phối những điều kiện kèm theo a1, a2 so với diện XTT2 vào ngành Giáo dục đào tạo chính trị.

– Điểm trúng tuyển điều kiện a3 diện XTT2 là 77.15 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của tổ hợp môn Ngữ văn, Lịch sử, GDCD, tính cả điểm ưu tiên nếu có).

– Không xét điều kiện kèm theo a4 so với diện XTT2 và diện XTT3 vào ngành Giáo dục đào tạo chính trị do hết chỉ tiêu.

1.21. Ngành Sư phạm Tiếng Pháp

– Tuyển thẳng tổng thể những thí sinh đã nộp hồ sơ khá đầy đủ, cung ứng những điều kiện kèm theo a1 so với diện XTT2 vào ngành SP Tiếng Pháp.

– Điểm trúng tuyển điều kiện a2 diện XTT2 là 102.20 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của tổ hợp môn Toán [hệ số 1], Ngữ văn [hệ số 1], Ngoại ngữ [hệ số 2], tính cả điểm ưu tiên nếu có).

– Không xét điều kiện kèm theo a3, a4 so với diện XTT2 và diện XTT3 vào ngành Sư phạm Tiếng Pháp do hết chỉ tiêu.

1.22. Ngành Quản lí giáo dục

– Tuyển thẳng tổng thể những thí sinh đã nộp hồ sơ vừa đủ, phân phối những điều kiện kèm theo so với diện XTT2 vào ngành Quản lí giáo dục.

– Điểm trúng tuyển đối với diện XTT3 là 80.25 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của tổ hợp môn Ngữ văn, Địa lí, GDCD, tính cả điểm ưu tiên nếu có).

1.23. Ngành Giáo dục Quốc phòng và An ninh

– Tuyển thẳng toàn bộ những thí sinh đã nộp hồ sơ khá đầy đủ, phân phối những điều kiện kèm theo so với diện XTT2 vào ngành Giáo dục đào tạo Quốc phòng và An ninh.

– Điểm trúng tuyển đối với diện XTT3 là 71.25 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của tổ hợp môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, tính cả điểm ưu tiên nếu có).

2.  Đối với các ngành ngoài sư phạm

2.1. Ngành Toán học

– Tuyển thẳng toàn bộ những thí sinh đã nộp hồ sơ khá đầy đủ, phân phối điều kiện kèm theo a1, a2 so với diện XTT2 vào ngành Toán học.

– Điểm trúng tuyển điều kiện a3 đối với diện XTT2 là 26.30 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của môn Toán, tính cả điểm ưu tiên nếu có).

2.2. Ngành Văn học

– Tuyển thẳng tổng thể những thí sinh đã nộp hồ sơ rất đầy đủ, phân phối điều kiện kèm theo a1, a2 so với diện XTT2 vào ngành Văn học.

– Điểm trúng tuyển điều kiện a3 đối với diện XTT2 là 24.30 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của môn Ngữ văn, tính cả điểm ưu tiên nếu có).

2.3. Ngành Ngôn ngữ Anh

– Tuyển thẳng toàn bộ những thí sinh đã nộp hồ sơ không thiếu, cung ứng điều kiện kèm theo a1, a2 so với diện XTT2 vào ngành Ngôn ngữ Anh.

– Điểm trúng tuyển điều kiện a3 đối với diện XTT2 là 111.30 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của tổ hợp môn Toán [hệ số 1], Ngữ văn [hệ số 1], Tiếng Anh [hệ số 2], tính cả điểm ưu tiên nếu có).

– Không xét điều kiện kèm theo a4 so với diện XTT2 vào ngành Ngôn ngữ Anh do hết chỉ tiêu.

2.4. Ngành Hoá học

– Tuyển thẳng toàn bộ những thí sinh đã nộp hồ sơ không thiếu, phân phối những điều kiện kèm theo so với diện XTT2 vào ngành Hóa học.

– Điểm trúng tuyển đối với diện XTT3 là 74.00 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của tổ hợp môn Toán (≥ 7.5), Vật lí (≥ 7.5), Hoá học (≥ 8.0), tính cả điểm ưu tiên nếu có).

2.5. Ngành Sinh học

– Tuyển thẳng toàn bộ những thí sinh đã nộp hồ sơ vừa đủ, phân phối những điều kiện kèm theo so với diện XTT2 vào ngành Sinh học.

– Điểm trúng tuyển đối với diện XTT3 là 23.30 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của môn Sinh học (≥7.0), tính cả điểm ưu tiên nếu có).

2.6. Ngành Công nghệ thông tin

– Tuyển thẳng tổng thể những thí sinh đã nộp hồ sơ không thiếu, phân phối những điều kiện kèm theo so với diện XTT2 vào ngành Công nghệ thông tin.

– Điểm trúng tuyển đối với diện XTT3 là 80.30 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của tổ hợp môn Toán, Vật lí, Hoá học, tính cả điểm ưu tiên nếu có).

2.7. Ngành Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật

– Tuyển thẳng tổng thể những thí sinh đã nộp hồ sơ khá đầy đủ, cung ứng những điều kiện kèm theo so với diện XTT2 vào ngành Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật.

– Điểm trúng tuyển đối với diện XTT3 là 20.05 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của tổ hợp môn Ngữ văn, tính cả điểm ưu tiên nếu có).

2.8. Ngành Việt Nam học

– Tuyển thẳng tổng thể những thí sinh đã nộp hồ sơ rất đầy đủ, cung ứng những điều kiện kèm theo so với diện XTT2 vào ngành Nước Ta học.

– Điểm trúng tuyển đối với diện XTT3 là 58.80 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của tổ hợp môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, tính cả điểm ưu tiên nếu có).

2.9. Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

– Tuyển thẳng toàn bộ những thí sinh đã nộp hồ sơ rất đầy đủ, phân phối những điều kiện kèm theo so với diện XTT2 vào ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.

– Điểm trúng tuyển đối với diện XTT3 là 78.35 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của tổ hợp môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, tính cả điểm ưu tiên nếu có).

2.10. Ngành Triết học (Triết học Mác Lê-nin)

– Tuyển thẳng toàn bộ những thí sinh đã nộp hồ sơ khá đầy đủ, phân phối những điều kiện kèm theo so với diện XTT2 vào ngành Triết học ( Triết học Mác Lê-nin ).

– Điểm trúng tuyển đối với diện XTT3 là 66.05 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của tổ hợp môn (Ngữ văn (≥6), Lịch sử (≥6), Địa lí (≥ 6)) ≥20, tính cả điểm ưu tiên nếu có).

2.11. Ngành Chính trị học

– Tuyển thẳng toàn bộ những thí sinh đã nộp hồ sơ vừa đủ, phân phối những điều kiện kèm theo so với diện XTT2 vào ngành Chính trị học.

– Điểm trúng tuyển đối với diện XTT3 là 75.10 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của tổ hợp môn Ngữ văn, GDCD, Ngoại ngữ, tính cả điểm ưu tiên nếu có).

2.12. Ngành Tâm lý học (Tâm lý học trường học)

– Tuyển thẳng toàn bộ những thí sinh đã nộp hồ sơ rất đầy đủ, phân phối những điều kiện kèm theo a1, a2 so với diện XTT2 vào ngành Tâm lý học ( Tâm lý học trường học ).

– Điểm trúng tuyển điều kiện a3 đối với diện XTT2 là 72.95 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của tổ hợp môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, tính cả điểm ưu tiên nếu có).

– Không xét điều kiện kèm theo a4 so với diện XTT2 và diện XTT3 vào ngành Tâm lý học ( Tâm lý học trường học ) do hết chỉ tiêu.

2.13. Ngành Tâm lý học giáo dục

– Tuyển thẳng tổng thể những thí sinh đã nộp hồ sơ khá đầy đủ, phân phối những điều kiện kèm theo a1, a2 so với diện XTT2 vào ngành Tâm lý học giáo dục.

– Điểm trúng tuyển điều kiện a3 đối với diện XTT2 là 81.35 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của tổ hợp môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, tính cả điểm ưu tiên nếu có).

– Không xét so với điều kiện kèm theo a4 diện XTT2 và diện XTT3 vào ngành Tâm lý học giáo dục do hết chỉ tiêu.

2.14. Ngành Công tác xã hội

– Tuyển thẳng toàn bộ những thí sinh đã nộp hồ sơ khá đầy đủ, phân phối những điều kiện kèm theo so với diện XTT2 vào ngành Công tác xã hội.

– Điểm trúng tuyển đối với diện XTT3 là 73.50 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của tổ hợp môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, tính cả điểm ưu tiên nếu có).

2.15. Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc

– Tuyển thẳng tổng thể những thí sinh đã nộp hồ sơ vừa đủ, cung ứng những điều kiện kèm theo a1, a2 so với diện XTT2 vào ngành Ngôn ngữ Trung Quốc.

– Điểm trúng tuyển điều kiện a3 đối với diện XTT2 là 27.35 (tổng điểm TBCCN lớp 10, 11, 12 của môn Tiếng Anh hoặc môn Tiếng Trung, tính cả điểm ưu tiên nếu có).

– Không xét so với điều kiện kèm theo a4 diện XTT2 và diện XTT3 vào ngành Ngôn ngữ Trung Quốc do hết chỉ tiêu.

Điểm chuẩn đại học Sư Phạm Hà Nội 2 phương thức năm 2022

Trường ĐHSP Hà Nội phê duyệt điểm và list thí sinh đủ điều kiện kèm theo trúng tuyển ĐH hệ chính quy năm 2022 theo Phương thức 4 và Phương thức 5 như sau :

A. Phương thức 4: Xét tuyển kết hợp sử dụng kết quả thi năng khiếu năm 2022 với kết quả học bạ THPT.

1. Phê duyệt điểm đủ điều kiện kèm theo trúng tuyển ĐH hệ chính quy vào những ngành Giáo dục đào tạo sức khỏe thể chất, Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật theo Phương thức 4 : Xét tuyển phối hợp tác dụng thi năng khiếu sở trường năm 2022 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội với hiệu quả học bạ trung học phổ thông như sau :

STT Ngành đào tạo Điểm đủ điều kiện trúng tuyển

( đã cộng điểm ưu tiên, nếu có )

1 Giáo dục đào tạo sức khỏe thể chất 18.5
2 SP Âm nhạc 18.5
3 SP Mỹ thuật 18.5

2. Các thí sinh đủ điều kiện xét tuyển theo Đề án tuyển sinh đại học đã dự thi các môn năng khiếu năm 2022 tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và đạt điểm đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của từng ngành đào tạo kể trên được công nhận: Đủ điều kiện trúng tuyển.

3. Thí sinh tra cứu điểm thi năng khiếu sở trường và hiệu quả xét tuyển những ngành năng khiếu sở trường theo Phương thức 4 tại địa chỉ : https://ts2022.hnue.edu.vn/ Thí sinh thuộc diện : “ Đủ điều kiện kèm theo trúng tuyển ” những ngành năng khiếu sở trường kể trên nếu có hiệu quả tra cứu là : ” Đủ điều kiện kèm theo trúng tuyển ” và thỏa mãn nhu cầu những điều kiện kèm theo về học lực và hạnh kiểm theo Quy định của Phương thức 4.

4. Để đảm bảo chắc chắn trở thành tân sinh viên K72 của Trường ĐHSP Hà Nội, thí sinh thuộc diện: “Đủ điều kiện trúng tuyển” cần đăng ký nguyện vọng 1 trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo đúng Phương thức xét tuyển là “Phương thức 4” với Tổ hợp trúng tuyển là “XBK” và Mã ngành trúng tuyển mà Trường đã thông báo cho thí sinh khi tra cứu kết quả.

5. Nếu có vướng mắc về hiệu quả xét tuyển Phương thức 4, xin vui mắt gửi thư kèm vật chứng tới địa chỉ email : tuvantuyensinh@hnue.edu.vn

B. Phương thức 5: Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực của Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội.

1. Phê duyệt điểm đủ điều kiện kèm theo trúng tuyển vào từng ngành huấn luyện và đào tạo của Trường ĐHSP Hà Nội theo Phương thức 5 ( xét tuyển dựa trên tác dụng thi nhìn nhận năng lượng ) như sau :

STT Mã ngành Tên ngành đào tạo Điểm đủ điều kiện trúng tuyển
1 7140114C Quản lí giáo dục 15.55
2 7140114D Quản lí giáo dục 18.15
3 7140201A Giáo dục đào tạo mần nin thiếu nhi 15.15
4 7140201C Giáo dục đào tạo mần nin thiếu nhi – SP Tiếng Anh 16.92
5 7140202A Giáo dục đào tạo Tiểu học 19.90
6 7140202B Giáo dục đào tạo Tiểu học – SP Tiếng Anh 22.90
7 7140202C Giáo dục đào tạo Tiểu học – SP Tiếng Anh 21.50
8 7140203C Giáo dục đào tạo Đặc biệt 19.10
9 7140204B Giáo dục đào tạo công dân 17.10
10 7140205B Giáo dục đào tạo chính trị 19.55
11 7140206A Giáo dục đào tạo Thể chất 25.12
12 7140208C Giáo dục đào tạo Quốc phòng và An ninh 16.50
13 7140209A SP Toán học 23.75
14 7140209B SP Toán học ( dạy Toán bằng tiếng Anh ) 26.15
15 7140209C SP Toán học 24.00
16 7140210A SP Tin học 15.50
17 7140210B SP Tin học 17.35
18 7140211A SP Vật lý 20.75
19 7140211C SP Vật lý ( dạy Lý bằng tiếng Anh ) 17.45
20 7140212A SP Hoá học 21.00
21 7140212B SP Hoá học ( dạy Hoá bằng tiếng Anh ) 21.55
22 7140213B SP Sinh học 20.25
23 7140213D SP Sinh học

17.85
24 7140217C SP Ngữ văn 22.55
25 7140217D SP Ngữ văn 21.50
26 7140218C SP Lịch sử 23.40
27 7140218D SP Lịch sử 17.50
28 7140219B SP Địa lý 20.55
29 7140219C SP Địa lý 21.00
30 7140221B Sư phạm Âm nhạc 17.33
31 7140222B Sư phạm Mỹ thuật 20.02
32 7140231A SP Tiếng Anh 23.20
33 7140231B SP Tiếng Anh 22.90
34 7140233D SP Tiếng Pháp 16.15
35 7220201 Ngôn ngữ Anh 22.75
36 7220204A Ngôn ngữ Trung Quốc 19.80
37 7220204B Ngôn ngữ Trung Quốc 18.60
38 7229030C Văn học 17.10
39 7229030D Văn học 15.05
40 7310401C Tâm lý học ( Tâm lý học trường học ) 19.25
41 7310401D Tâm lý học ( Tâm lý học trường học ) 15.35
42 7310403C Tâm lý học giáo dục 15.30
43 7310403D Tâm lý học giáo dục 19.95
44 7310630C Nước Ta học 18.00
45 7420101B Sinh học 15.75
46 7460101A Toán học 17.75
47 7460101D Toán học 20.75
48 7480201A Công nghệ thông tin 15.25
49 7480201B Công nghệ thông tin 16.25
50 7760101C Công tác xã hội 20.15
51 7760103C Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật 16.05
52 7760103D Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật 16.85
53 7810103C Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 15.60

Điểm trúng tuyển đã tính điểm ưu tiên ( nếu có ).

2. Các thí sinh đủ điều kiện xét tuyển theo Đề án tuyển sinh đại học của Trường ĐHSP Hà Nội năm 2022 đã dự thi đánh giá năng lực tại Trường và đạt điểm đủ điều kiện trúng tuyển theo quy định của từng ngành đào tạo kể trên được công nhận là: Đủ điều kiện trúng tuyển.

3. Thí sinh tra cứu tác dụng xét tuyển theo Phương thức 5 tại địa chỉ : https://ts2022.hnue.edu.vn/.

Thí sinh thuộc diện: “Đủ điều kiện trúng tuyển” nếu có kết quả tra cứu là: “Đủ điều kiện trúng tuyển………” và thỏa mãn các điều kiện về học lực và hạnh kiểm theo Quy định của Phương thức 5.

4. Để đảm bảo chắc chắn trở thành tân sinh viên K72 của Trường ĐHSP Hà Nội, thí sinh thuộc diện “Đủ điều kiện trúng tuyển” cần đăng ký nguyện vọng 1 trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo đúng Phương thức xét tuyển là “Phương thức 5” với “Tổ hợp xét tuyển” và “Mã ngành Trúng tuyển” mà Trường đã thông báo cho thí sinh khi tra cứu kết quả.

5. Nếu có vướng mắc về hiệu quả xét tuyển theo Phương thức 5, xin sung sướng gửi thư kèm dẫn chứng tới địa chỉ email : tuvantuyensinh@hnue.edu.vn

Điểm chuẩn đại học Sư Phạm Hà Nội 2021

Trường ĐH Sư Phạm Hà Nội 1 ( mã trường SPH ) đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyến những ngành và chuyên ngành giảng dạy hệ ĐH chính quy năm 2021. Mời những bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn những tổng hợp môn từng ngành chi tiết cụ thể tại đây :

Điểm chuẩn đại học Sư Phạm Hà Nội 2021 (Theo điểm thi TN THPT Quốc Gia)

Ngày 15/9, trường Đại học Sư Phạm Hà Nội thông tin chính thức điểm chuẩn vào những ngành của trường năm 2021. Mời những bạn theo dõi chi tiết cụ thể tại đây.

Điểm chuẩn đại học Sư Phạm Hà Nội 2021

Điểm chuẩn đại học Sư Phạm Hà Nội 2021

Điểm chuẩn đại học Sư phạm Hà Nội 2021

Điểm chuẩn đại học Sư phạm Hà Nội xét học bạ 2021 đợt 2

Ngày 19/8, trường Đại học Sư phạm Hà Nội bổ trợ Đề án tuyển sinh phương pháp xét tuyển so với thí sinh đủ điều kiện kèm theo dự thi nhưng không tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2 do giãn cách vì dịch bệnh COVID-19 và được xét đặc cách tốt nghiệp năm 2021.

Điểm chuẩn đại học Sư Phạm Hà Nội 2021 xét học bạ đợt 2

Điểm sàn đại học Sư phạm Hà Nội 2021

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vừa công bố điểm sàn xét tuyển những ngành huấn luyện và đào tạo ĐH năm 2021 như sau :

1. Đối với các ngành đào tạo giáo viên:

Điểm sàn đại học Sư phạm Hà Nội 2021

2.  Đối với các ngành khác:

Điểm sàn đại học Sư Phạm Hà Nội 2021

Điểm chuẩn HNUE xét tuyển thẳng 2021

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vừa thông tin điểm chuẩn xét tuyển thẳng tuyển sinh ĐH năm 2021 những ngành khoa học giáo dục, huấn luyện và đào tạo giáo viên và những ngành ngoài sư phạm của trường. Chi tiết điểm chuẩn từng ngành như sau :

a. Tuyển thẳng các thí sinh thuộc đối tượng quy định tại khoản 2, điều 7 của Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non của Bộ Giáo dục và Đào tạo (diện XTT1) đã nộp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ (có danh sách cụ thể).

b. Điểm chuẩn xét tuyển thẳng những ngành khoa học giáo dục và giảng dạy giáo viên ( đã tính cả điểm ưu tiên nếu có theo lao lý của từng ngành đơn cử )

Điểm chuẩn đại học sư phạm hà nội 2021 xét tuyển thẳng

Điểm chuẩn đại học sư phạm hà nội 2021 xét tuyển thẳng

Đại học Sư Phạm Hà Nội điểm chuẩn 2021 theo phương pháp xét tuyển thẳng

Điểm chuẩn đại học Sư Phạm Hà Nội 2020 

Trường ĐH Sư Phạm Hà Nội 1 ( mã trường SPH ) đã chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyến những ngành và chuyên ngành huấn luyện và đào tạo hệ ĐH chính quy năm 2020. Mời những bạn xem ngay thông tin điểm chuẩn SPHN 2020 những tổng hợp môn từng ngành chi tiết cụ thể tại đây :

Điểm chuẩn Sư phạm HN xét theo điểm thi THPT quốc gia 2020

Xem ngay bảng điểm chuẩn trường ĐH Sư phạm Hà Nội xét theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 mới nhất :

Điểm chuẩn trường đại học Sư phạm Hà Nội 2020 chính thức

Điểm chuẩn trường đại học Sư phạm Hà Nội 2020 chính thức mới nhất

Điểm chuẩn trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2020 chính thức mới nhất

Điểm sàn trường Đại học Sư phạm Hà Nội 1 năm 2020

Trường Sư phạm Hà Nội 1 đã chính thức công bố ngưỡng điểm bảo vệ chất lượng đầu vào xét tuyển dựa trên hiệu quả thi THPT Quốc gia 2020 như sau :

Điểm sàn đại học sư phạm hà nội 1 năm 2020

Điểm chuẩn xét tuyển thẳng năm 2020

Trường ĐH SPHN đã chính thức thông tin điểm chuẩn xét tuyển thẳng những ngành khoa học giáo dục và đào tạo và giảng dạy giáo viên và những ngành ngoài sư phạm. Cụ thể như sau :

Xem bảng điểm chuẩn xét tuyển thẳng năm 2020 của trường ĐHSPHN

Xem bảng điểm chuẩn trường ĐHSPHN xét tuyển thẳng năm 2020

Xem bảng điểm chuẩn trường ĐHSPHN xét tuyển thẳng năm 2020

Các bạn có thể Tra cứu danh sách thí sinh trúng tuyển tại http://ts2020.hnue.edu.vn

Các bạn thí sinh chú ý quan tâm thêm về pháp luật thời hạn nhập học của trường là : Nộp những sách vở xác nhận thí sinh sẽ học tại trường từ ngày 14/9/2020 đến hết ngày 18/9/2020. Sau thời hạn này nếu thí sinh không nộp đủ những sách vở theo lao lý, Nhà trường coi như thí sinh không có nguyện vọng học tại trường và sẽ xóa tên khỏi list trúng tuyển.

Xem điểm chuẩn ĐH Sư Phạm Hà Nội 2019

Các em học viên và cha mẹ hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thêm thông tin điểm chuẩn ĐH 2019 của trường Sư Phạm HN ( Điểm chuẩn HNUE 2019 ) như sau : Mã ngành 7140201A – Giáo dục đào tạo Mầm non – M00 : 20.2 điểm Mã ngành 7140201B – Giáo dục đào tạo Mầm non SP Tiếng Anh – M01 : 18.58 điểm Mã ngành 7140201C – Giáo dục đào tạo Mầm non SP Tiếng Anh – M02 : 18.75 điểm Mã ngành 7140202A – Giáo dục đào tạo Tiểu học – D01 ; D02 ; D03 : 22.4 điểm Mã ngành 7140202D – Giáo dục đào tạo Tiểu học SP Tiếng Anh – D01 : 22.8 điểm Mã ngành 7140203B – Giáo dục đào tạo Đặc biệt – B03 : 19.35 điểm Mã ngành 7140203C – Giáo dục đào tạo Đặc biệt – C00 : 23.5 điểm Mã ngành 7140203D – Giáo dục đào tạo Đặc biệt – D01 : 21.9 điểm Mã ngành 7140204A – Giáo dục đào tạo công dân – C14 : 24.05 điểm Mã ngành 7140204B – Giáo dục đào tạo công dân – D66 ; D68 ; D70 : 18.1 điểm Mã ngành 7140204D – Giáo dục đào tạo công dân – D01 ; D02 ; D03 : 19.5 điểm Mã ngành 7140205A – Giáo dục đào tạo chính trị – C14 : 20.2 điểm Mã ngành 7140205B – Giáo dục đào tạo chính trị – D66 ; D68 ; D70 : 18.2 điểm Mã ngành 7140208A – Giáo dục đào tạo Quốc phòng và An ninh – A00 : 19.8 điểm Mã ngành 7140208C – Giáo dục đào tạo Quốc phòng và An ninh – C00 : 18 điểm Mã ngành 7140209A – SP Toán học – A00 : 23.6 điểm Mã ngành 7140209B – SP Toán học ( dạy Toán bằng Tiếng Anh ) – A00 : 26.35 điểm Mã ngành 7140209C – SP Toán học ( dạy Toán bằng tiếng Anh ) – A01 : 26.4 điểm Mã ngành 7140209D – SP Toán học ( dạy Toán bằng tiếng Anh ) – D01 : 26 điểm Mã ngành 7140210A – SP Tin học – A00 : 18.15 điểm Mã ngành 7140210B – SP Tin học – A01 : 18.3 điểm Mã ngành 7140210C – SP Tin học ( dạy Tin bằng tiếng Anh ) – A00 : 24.25 điểm Mã ngành 7140210D – SP Tin học ( dạy Tin bằng tiếng Anh ) – A01 : 23.55 điểm Mã ngành 7140210E – SP Tin học – D01 : 18.1 điểm Mã ngành 7140210G – SP Tin học ( dạy Tin bằng tiếng Anh ) – D01 : 19.55 điểm Mã ngành 7140211A – SP Vật lý – A00 : 20.7 điểm Mã ngành 7140211B – SP Vật lý – A01 : 21.35 điểm Mã ngành 7140211C – SP Vật lý – C01 : 19.6 điểm Mã ngành 7140211D – SP Vật lý ( dạy Lý bằng tiếng Anh ) – A00 : 21.5 điểm Mã ngành 7140211E – SP Vật lý ( dạy Lý bằng tiếng Anh ) – A01 : 22.3 điểm Mã ngành 7140211G – SP Vật lý ( dạy Lý bằng tiếng Anh ) – C01 : 19.45 điểm Mã ngành 7140212A – SP Hoá học A00 : 20.35 điểm Mã ngành 7140212B – SP Hoá học ( dạy Hoá bằng tiếng Anh ) – D07 : 21 điểm Mã ngành 7140213A – SP Sinh học – A00 : 18.25 điểm Mã ngành 7140213B – SP Sinh học – B00 : 18.1 điểm Mã ngành 7140213C – SP Sinh học – C13 : 18.5 điểm Mã ngành 7140213D – SP Sinh học ( dạy Sinh bằng tiếng Anh ) – D13 : 24.95 điểm Mã ngành 7140213E – SP Sinh học ( dạy Sinh bằng tiếng Anh ) – D07 : 23.21 điểm Mã ngành 7140213F – SP Sinh học ( dạy Sinh bằng tiếng Anh ) – D08 : 20.25 điểm Mã ngành 7140217C – SP Ngữ văn – C00 : 24.75 điểm Mã ngành 7140217D – SP Ngữ văn – D01 ; D02 ; D03 : 22.3 điểm Mã ngành 7140218C – SP Lịch sử – C00 : 23.25 điểm Mã ngành 7140218D – SP Lịch sử – D14 ; D62 ; D64 : 18.05 điểm Mã ngành 7140219A – SP Địa lý – A00 : 18.95 điểm Mã ngành 7140219B – SP Địa lý – C04 : 21.25 điểm Mã ngành 7140219C – SP Địa lý – C00 : 22.75 điểm Mã ngành 7140231 – SP Tiếng Anh – D01 : 24.04 điểm Mã ngành 7140233C – SP Tiếng Pháp – D15 ; D42 ; D44 : 20.05 điểm

Mã ngành 7140233D – SP Tiếng Pháp – D01; D02; D03: 20.01 điểm
Mã ngành 7140246A – SP Công nghệ – A00: 18.1 điểm
Mã ngành 7140246B – SP Công nghệ – A01: 18.8 điểm

Mã ngành 7140246C – SP Công nghệ – C01 : 18.3 điểm Mã ngành 7140114A – Quản lí giáo dục – A00 : 18.05 điểm Mã ngành 7140114C – Quản lí giáo dục – C00 : 21.75 điểm Mã ngành 7140114D – Quản lí giáo dục – D01 ; D02 ; D03 : 21.25 điểm

Mã ngành 7420101A – Sinh học – A00: 16 điểm
Mã ngành 7420101B – Sinh học – B00: 16.1 điểm

Mã ngành 7420101C – Sinh học – C13 : 19.75 điểm Mã ngành 7440112A – Hóa học – A00 : 16.85 điểm Mã ngành 7440112B – Hóa học – B00 : 16.25 điểm Mã ngành 7460101B – Toán học – A00 : 16.05 điểm Mã ngành 7460101C – Toán học – A01 : 16.1 điểm Mã ngành 7460101D – Toán học – D01 : 19.5 điểm Mã ngành 7480201A – Công nghệ thông tin – A00 : 16.05 điểm Mã ngành 7480201B – Công nghệ thông tin – A01 : 18 điểm Mã ngành 7480201D – Công nghệ thông tin – D01 : 17 điểm Mã ngành 7220201 – Ngôn ngữ Anh – D01 : 23.79 điểm Mã ngành 7229001B – Triết học ( Triết học Mác Lê-nin ) – C03 : 16.2 điểm Mã ngành 7229001C – Triết học ( Triết học Mác Lê-nin ) – C00 : 16.25 điểm Mã ngành 7229001D – Triết học ( Triết học Mác Lê-nin ) – D01 ; D02 ; D03 : 16.9 điểm Mã ngành 7229030C – Văn học – C00 : 20.5 điểm Mã ngành 7229030D – Văn học – D01 ; D02 ; D03 : 19.95 điểm Mã ngành 7310201A – Chính trị học – C14 : 16.75 điểm Mã ngành 7310201B – Chính trị học – D66 ; D68 ; D70 : 17.75 điểm Mã ngành 7310401A – Tâm lý học ( Tâm lý học trường học ) – C03 : 19.25 điểm Mã ngành 7310401C – Tâm lý học ( Tâm lý học trường học ) – C00 : 21.25 điểm Mã ngành 7310401D – Tâm lý học ( Tâm lý học trường học ) – D01 ; D02 ; D03 : 20 điểm Mã ngành 7310403A – Tâm lý học giáo dục – C03 : 19.7 điểm Mã ngành 7310403C – Tâm lý học giáo dục – C00 : 22 điểm Mã ngành 7310403D – Tâm lý học giáo dục – D01 ; D02 ; D03 : 21.1 điểm Mã ngành 7310630B – Nước Ta học – D15 ; D42 ; D44 : 16.05 điểm Mã ngành 7310630C – Nước Ta học – C00 : 19.25 điểm Mã ngành 7310630D – Nước Ta học – D01 ; D02 ; D03 : 16.05 điểm Mã ngành 7760101B – Công tác xã hội – D14 ; D62 ; D64 : 16 điểm Mã ngành 7760101C – Công tác xã hội – C00 : 18.75 điểm Mã ngành 7760101D – Công tác xã hội – D01 ; D02 ; D03 : 16 điểm

Tra cứu điểm chuẩn Sư Phạm Hà Nội 2018

Mời những bạn tìm hiểu thêm thêm bảng điểm chuẩn của ĐH Sư Phạm Hà Nội năm 2018 xét theo điểm thi đơn cử tại đây :

Điểm chuẩn đại học 2018 trường ĐH Sư Phạm Hà Nội

Điểm chuẩn đại học 2018 trường ĐH Sư Phạm Hà Nội_2

Điểm chuẩn đại học 2018 trường ĐH Sư Phạm Hà Nội_3

Điểm chuẩn đại học 2018 trường ĐH Sư Phạm Hà Nội_4

Điểm chuẩn đại học 2018 trường ĐH Sư Phạm Hà Nội_5

Điểm chuẩn đại học 2018 trường ĐH Sư Phạm Hà Nội_6

Điểm chuẩn đại học 2018 trường ĐH Sư Phạm Hà Nội_7

Điểm chuẩn đại học 2018 trường ĐH Sư Phạm Hà Nội_8

Điểm chuẩn đại học 2018 trường ĐH Sư Phạm Hà Nội_9

Xem bảng điểm chuẩn đại học 2018 trường ĐH Sư Phạm Hà Nội

Trên đây là hàng loạt nội dung điểm chuẩn của trường Đại học Sư Phạm Hà Nội năm 2022 và những năm trước đã được chúng tôi update không thiếu và sớm nhất đến những bạn.

Cập nhật các trường đã công bố điểm chuẩn, điểm sàn 2022 tại đây:

Ngoài Xem điểm chuẩn ĐH Sư Phạm Hà Nội 2022 mới nhất những bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thêm điểm trúng tuyển ĐH 2022 mới nhất của những trường khác tại đây :

Xem thêm: Ngành quan hệ công chúng

Nguồn: cdn.tailieu

Related posts

Ngành Quản lý giáo dục

khoigiaoduc

Vai trò và nhiệm vụ của giáo viên mầm non trong giáo dục trẻ

khoigiaoduc

Ngành ngôn ngữ Trung Quốc học trường nào để dễ xin việc nhất?

khoigiaoduc

Leave a Comment